เผยนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรก บินตรงลงภูเก็ต 8 ต.ค. 63

ข่าว

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกที่จะเดินทางเข้ามาไทย เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน จากเมืองกว่างโจว ประมาณ 120 คน ซึ่งจะบินมาท่องเที่ยวที่ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เผยนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรก บินตรงลงภูเก็ต 8 ต.ค. 63

ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมาตรการที่กำหนดไว้ทุกอย่าง คือ วันที่ 8 ตุลาคม 63 นักท่องเที่ยวจีนเข้าไทยกลุ่มแรก

1. เมืองกวางโจว เป็นเมืองที่ไม่มีการติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศหรือปลอดเชื้อมานานหลายเดือนแล้ว

2. นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ ต้องได้รับการตรวจว่าไม่มีเชื้อโควิด-19 จากต้นทาง 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย

เผยนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรก บินตรงลงภูเก็ต 8 ต.ค. 63

3. มีการจองสถานที่ ASQ (alternative state quarantine) ไว้เรียบร้อยแล้ว เป็นเวลา 14 วัน

4. มีการทำบัตรประกันสุขภาพ กรมธรรม์คุ้มครอง 100,000 เหรียญ สหรัฐฯ เมื่อเกิดเจ็บป่วยจะสามารถรักษาพยาบาลได้ตามความคุ้มครองโดยไม่กระทบกระเทือน ค่าใช้จ่ายประเทศไทย

เผยนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรก บินตรงลงภูเก็ต 8 ต.ค. 63

5. ทำวีซ่าเข้าประเทศกำหนดไว้เบื้องต้น 90 วันก่อน หากมีความต้องการอยู่ต่อจะต่อวีซ่าให้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 270 วัน

6. ต้องทำตามมาตรการสาธารณสุขของไทยอย่างเคร่งครัดสวมหน้ากากอนามัยล้างมือเว้นระยะห่างทางสังคม

เผยนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรก บินตรงลงภูเก็ต 8 ต.ค. 63

นายยุทธศักดิ์ กล่าวด้วยว่า ในรายละเอียดของการเดินทางมาไทยครั้งแรกของนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกนี้ คือวันที่ 8 ตุลาคม หลังจากตรวจคัดกรองโรคจะเข้ากักตัวยังสถานที่ ASQ สำหรับรายละเอียดอื่นๆ ยังอยู่ในระหว่างประสานงาน ส่วนสนามบินภูเก็ต

เผยนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรก บินตรงลงภูเก็ต 8 ต.ค. 63

เผยนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มแรก บินตรงลงภูเก็ต 8 ต.ค. 63

ที่มา: สำนักข่าวไทย