แม็คโคร แถลง กรณีลูกค้าติดโควิด มาใช้บริการที่สาขา

ข่าว

วันที่ 6 เม.ย. 2563 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) ชี้แจง สืบเนื่องจากที่มีข่าวว่า มีลูกค้าท่านหนึ่งได้เข้ามาใช้บริการใน แม็คโครสาขาสัตหีบเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 นั้น

โดยบริษัท ได้รับการยื่นยันผลตรวจสอบว่าลูกค้าคนดังกล่าวติดโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันและคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของลูกและพนักงานเป็นสำคัญ ทางบริษัทฯ ได้ดำนินการดังต่อไปนี้

แม็คโคร แถลง กรณีลูกค้าติดโควิด มาใช้บริการที่สาขา

1. สาขาทำ Big Cleanig รวมทั้งทำความสะอาดทุกบริวณในสาขา และอุปกรณ์ทุกชนิดตามหลักสุขอนามัยสากลในคืนวันที่ 29 มีนาคม ตามตารางการป้องกันการกระจายของเชื้อ

2. สาขาทำความสะอาด อบพ่นด้วยมาตรฐานเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาล และตามมาตรฐานสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่ง ในคืนวันที่ 6 เมษายน เพื่อให้พนักงานและลูกค้าทุกท่าน มั่นใจว่าสาขาปลอดเชื้อและปลอดภัย

แม็คโคร แถลง กรณีลูกค้าติดโควิด มาใช้บริการที่สาขา

3. ตรวจสอบพนักงานหรือบุคคลที่ทำงานสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้าคนดังกล่าวในวันที่ 29 มีนาคม ส่งไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจคัดกรองและทดสอบการ ติ ด เ ชื้ ออ

4. หากไม่พบการ ติ ด เ ชื้ อ บริษัทๆ จะให้พนักงานกลุ่มดังกล่าวหยุดพักงานเป็นเวลา 14 วันเพื่อเฝ้าดูอาการให้มั่นใจว่าทุกคนปลอดภัข และไม่ได้รับเชื้อ

5. เตรียมพนักงานชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติงานแทนเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง หลังจากการทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อย

แม็คโคร แถลง กรณีลูกค้าติดโควิด มาใช้บริการที่สาขา

บริษัทฯ จึงชี้แจงมาเพื่อทราบ และขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่า เราจะยังคงมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด โดยการคัดกรองลูกค้า พนักงานและตัวแทนบริษัทคู่ค้าที่เข้ามาในสาขาอย่างเคร่งครัด โคยกำหนดให้ทุกคนที่จะเข้าไปในบริเวณพื้นที่ของสาขา จะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และต้องสวมหน้ากากอนามัย

กำหนดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์และสิ่งของที่มักได้รับการสัมผัสจากลูกค้าในทุกชั่วโมง และขอความร่วมมือพนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงานในสาขา จึงขอให้ลูกค้าทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทจะดำเนินการทุกวิถีทางในการป้องกันเพื่อสุขอนามัยของลูกค้าพนักงานและสังคมโดยรวม

แม็คโคร แถลง กรณีลูกค้าติดโควิด มาใช้บริการที่สาขา

ที่มา: ประชาชาติ