ข่าวดี เพิ่มเงินเยียวยา 5,000 บาท จาก 3 เดือนเป็น 6 เดือน

ข่าว

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวไทยในช่วงสถาณการณ์โควิด เมื่อรัฐบาลได้ออกมมาตรการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว คนละ 5,000 บาท นาน 3 เดือน รวมแล้ว 15,000 บาท ผ่านโครงการ “เราไมาทิ้งกัน”

ข่าวดี เพิ่มเงินเยียวยา 5,000 บาท จาก 3 เดือนเป็น 6 เดือน

แต่ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 เม.ย. นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง แถลงผลการประชุมครม.ถึงมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ว่า สำหรับมาตรการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือน เม.ย.-มิ.ย.นั้น

ข่าวดี เพิ่มเงินเยียวยา 5,000 บาท จาก 3 เดือนเป็น 6 เดือน

ล่าสุด ครม.มีมติให้ขยายการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเป็นจ่ายให้ คนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือน เม.ย.-ก.ย.2563 รวมเป็นเงิน 30,000 บาท แต่ให้แค่ 9 ล้านคนเท่านั้น

ข่าวดี เพิ่มเงินเยียวยา 5,000 บาท จาก 3 เดือนเป็น 6 เดือน

โดยมาตรการนี้เพื่อดูแลกลุ่มอาชีพอิสระที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นที่ไม่เข้าเกณฑ์รับเงิน 5,000 บาท ครม.สั่งให้ทุกกระทรวง ให้เร่งพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือให้มากที่สุด

ข่าวดี เพิ่มเงินเยียวยา 5,000 บาท จาก 3 เดือนเป็น 6 เดือน

ที่มา: ข่าวสด