เปิด 5 สถานะที่ต้องรู้ ผ่าน-ไม่ผ่าน รับเงินเยียวยา

โซเชียล

หลังจากที่รัฐได้เปิดให้ลงทะเบียนรับ เงินเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน) ทาง www.เราไม่ทิ้งกัน.com ไปก่อนหน้านี้นั้น หลายคนต่างก็เฝ้ารอ ว่าตนเองจะได้รับ SMS ว่าผ่านหรือไม่ผ่าน

เพราะทุกอาชีพต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันหมด บางคนเข้าไปเช็คสถานะทั้งวันก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ต้องบอกเลยว่าจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนนั้นเยอะมาก ต้องใช้เวลาในการคัดกรองเพื่อความถูกต้อง

เปิด 5 สถานะที่ต้องรู้ ผ่าน-ไม่ผ่าน รับเงินเยียวยา

ต่อมาระบบลงทะเบียนก็ได้มีแถบให้เช็คสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน และแถมเปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน ตรวจสอบสถานะกดแถมสีเทาจะขึ้นให้กรอกข้อมูล

เปิด 5 สถานะที่ต้องรู้ ผ่าน-ไม่ผ่าน รับเงินเยียวยา

กดแถมสีแดงยกเลิกการลงทะเบียน ถ้ากดยกเลิกแล้วท่านจะไม่สามารถทำการลงทะเบียนใหม่

เปิด 5 สถานะที่ต้องรู้ ผ่าน-ไม่ผ่าน รับเงินเยียวยา

ถ้ามี SMS เข้ามาว่าท่านได้รับสิทธิ์และให้เปลี่ยนแปลงแก้ไขช่องทางการรับเงิน กดแถมสีเหลือง สามารถแก้ไขได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

เปิด 5 สถานะที่ต้องรู้ ผ่าน-ไม่ผ่าน รับเงินเยียวยา

สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ จะมีข้อความเข้าไปแจ้งที่โทรศัพท์มือถือ รวมไปถึงผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ก็จะมีข้อความไปแจ้งเตือนด้วยเช่นกัน

เปิด 5 สถานะที่ต้องรู้ ผ่าน-ไม่ผ่าน รับเงินเยียวยา

SMS แบบใดที่เป็นการยืนยันว่า คุณได้รับเงินเยียวยาจากโครงการ www.เราไม่ทิ้งกัน.com แน่นอน
แบบที่ 1 : ข้อความแจ้งเตือนทางโทรศัพท์
ผู้ที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ของธนาคารกสิกรไทย จะมีข้อความว่า “วันนี้เงินเยียวยา 5,000 บาท ที่ท่านลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com โอนเข้าบัญชีท่านแล้ว…”

เปิด 5 สถานะที่ต้องรู้ ผ่าน-ไม่ผ่าน รับเงินเยียวยา

แบบที่ 2 : สถานะแจ้งว่าผ่านเกณฑ์การตรวจสอบในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com
นอกจากนี้หากใครที่ไม่ได้รับข้อความทางโทรศัพท์มือถือ สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันได้ ซึ่งหากท่านผ่านการพิจารณา จะมีข้อความขึ้นว่า “ท่านได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา” พร้อมกับระบุช่องทางการรับเงินเอาไว้ครบถ้วน

เปิด 5 สถานะที่ต้องรู้ ผ่าน-ไม่ผ่าน รับเงินเยียวยา

ที่มา: Kapook, www.เราไม่ทิ้งกัน.com