บริษัท MG เผยโบนัสปี 2563

โซเชียล

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ฮือฮาไม่น้อย หลังจากที่โซเชียล ได้มีการ เผยโบนัส บริษัท MG ซึ่งสวนกระแสจากสถานการณ์เศรษฐกิจในช่วงนี้

บริษัท MG เผยโบนัสปี 2563

ซึ่ง บริษัท MG ภายในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์น ซีบอร์ด แห่งที่ 2 จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

บริษัท MG เผยโบนัสปี 2563

หรือ EEC มีที่ตั้งที่มีความได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค ประกอบรถยนต์ MG ด้วยนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ (Automations) และหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Intelligent Robotics) เป็นโรงงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท MG เผยโบนัสปี 2563

โดยทางเฟซบุ๊กเพจ สายข่าวโรงงาน ได้โพสต์ภาพ เผยตัวเลขโบนัสประจำปี63 ของบริษัท MG ตั้งอยู่ที่ ชลบุรี สรุปตัวเลขโบนัส 2เดือน เงินบวกพิเศษ 40,000บาท แล้วแบ่งจ่ายเป็น 2 รอบ

บริษัท MG เผยโบนัสปี 2563

ได้แก่ ช่วงปีใหม่ และสงกรานต์ อย่างไรก็ตามยังคงต้องรอการประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

บริษัท MG เผยโบนัสปี 2563

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา: สายข่าวโรงงาน