ยอดกฐิน วัดตะโก หลวงพ่อรวย

เลขเด็ด

เชื่อว่าหลายๆ คนคงรู้จักท่านเป็นอย่างดี สำหรับ “หลวงพ่อรวย” เกจิอาจารย์พระดังของเมืองไทย จะต้องรู้จักหรือเคยได้ยินชื่อของหลวงพ่อรวย วัดตะโก หรือหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก กันอย่างแน่นอน เกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองอยุธยาที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายหลายชีวิตในเมืองไทย

ยอดกฐิน วัดตะโก หลวงพ่อรวย

สำหรับ วัดตะโก เป็นวัดที่จำพรรษาของหลวงพ่อรวยแห่งเมืองกรุงเก่า วัตถุมงคลหลวงพ่อรวยรู้จักกันอย่างกว้างขวางจากประสบการณ์ต่างๆมากมายหลายด้าน และยังเป็นพระเกจิที่มีจริยวัตรงดงามปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดตะโก จนอายุครบอุปสมบท ก็อุปสมบทที่วัดตะโก เป็นพระนักพัฒนานำเอาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดตะโกมาตลอดหลายสิบปี

ยอดกฐิน วัดตะโก หลวงพ่อรวย

ล่าสุด เฟชบุ๊กเพจ วัดตะโกหลวงพ่อรวย อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา-กรรมการ ได้โพสต์แจ้งยอดกฐินวัดตะโก ปี 2563 โดยระบุว่าข้อความ “นตฺถิ จิตฺเต ปสนฺนมฺหิ อปฺปกา นาม ทกฺขิณา. เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักขิณาทานชื่อว่าน้อย ย่อมไม่มี”

ยอดกฐิน วัดตะโก หลวงพ่อรวย

หลังจากนั้นก็มีเหล่าบรรดาลูกศิษย์ต่างเก็ข้ามาร่วมอนุโมทนา​สาธุกันเป็นจำนวนมาก

ยอดกฐิน วัดตะโก หลวงพ่อรวย

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา: วัดตะโกหลวงพ่อรวย อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา-กรรมการ