ด่วนที่สุด ประกาศเตือน น้ำล้นเขื่อน ให้ประชาชนอพยพเก็บของขึ้นที่สูงโดยเร็ว

ข่าว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เฟซบุ๊กเพจ Korat Next Step ได้โพสต์เตือนประชาชนด่วน โดยได้ระบุว่า วันนี้ 1 พ.ย. 63 #เขื่อนลำพระเพลิง มีน้ำป่าไหลทะลักเข้าเขื่อนจำนวนมาก จนทำให้น้ำไหลล้นจากทางระบายน้ำฉุกเฉิน ในปริมาณมากและเร็วมาก และกำลังไหลลงสู่พื้นที่ด้านล่างท้ายเขื่อน ขอให้เตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำ

โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มริมตลิ่งในเขตพื้นที่ ต.ลำนางแก้ว / ต.ตะขบ / ต.สุขเกษม / ต.งิ้ว / ต.นกออก / ต.ดอน / ต.สำโรง / ต.ตูม / ต.บ่อปลาทอง / ต.เมืองปัก และ ต.สะแกราช อ.ปักธงชัย

ด่วนที่สุด ประกาศเตือน น้ำล้นเขื่อน ให้ประชาชนอพยพเก็บของขึ้นที่สูงโดยเร็ว

เก็บของขึ้นที่สูงด่วน

ด่วนที่สุด ประกาศเตือน น้ำล้นเขื่อน ให้ประชาชนอพยพเก็บของขึ้นที่สูงโดยเร็ว

เตรียมรับมือน้ำล้นเขื่อน

ด่วนที่สุด ประกาศเตือน น้ำล้นเขื่อน ให้ประชาชนอพยพเก็บของขึ้นที่สูงโดยเร็ว

โพสต์ดังกล่าว

ด่วนที่สุด ประกาศเตือน น้ำล้นเขื่อน ให้ประชาชนอพยพเก็บของขึ้นที่สูงโดยเร็ว

ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ด่วนที่สุด ประกาศเตือน น้ำล้นเขื่อน ให้ประชาชนอพยพเก็บของขึ้นที่สูงโดยเร็ว

ที่มา: Korat Next Step / ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี