สั่งคุมเข้ม ห้ามตำรวจเล่น Tiktok กระทบภาพลักษณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข่าว

จนถึงวันนี้คงมีน้อยคนที่จะไม่รู้จัก แอปพลิเคชัน TikTok ที่กำลังเป็นที่นิยมในหมู่วัยรุ่นไปจนถึงดาราที่ต่างพากันอัดคลิปเล่นกันอย่างสนุกสนาน โดยแอปพลิเคชัน TikTok พัฒนาโดยบริษัท ByteDance สัญชาติจีน โดยต่อยอดมาจากแอปพลิเคชัน Douyin ที่ใช้ในประเทศจีนและประสบความสำเร็จไปก่อนแล้ว

แต้ว ณฐพร เล่น Tiktok
แต้ว ณฐพร เล่น Tiktok
ดีเจนุ้ย คัฟเวอร์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ใน Tiktok
ดีเจนุ้ย คัฟเวอร์ ซุปเปอร์วาเลนไทน์ ใน Tiktok

ความสำเร็จของ TikTok อาจวัดได้จากจำนวนผู้ใช้งานที่ตอนนี้มีอยู่กว่า 800 ล้านบัญชีทั่วโลก มียอดดาวน์โหลดแอปฯ กว่า 1,500 ล้านครั้ง โดยอินเดียเป็นประเทศที่มียอดดาวน์โหลด TikTok มากที่สุดในโลกกว่า 466 ล้านครั้ง ตามมาด้วยจีนและสหรัฐฯ ที่มีการดาวน์โหลดประเทศละกว่า 100 ล้านครั้ง จนนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีการประกาศแบน แอป TikTok ในสหรัฐอเมริกา เพราะเชื่อว่ามีการส่งข้อมูลผู้ใช้ให้รัฐบาลจีน

Tiktok

ล่าสุด เฟซบุ๊กเพจ เรื่องเด่นเย็นนี้ ช่อง 3 เผยบันทึกข้อความ จเรตำรวจแห่งชาติ เรื่อง กําชับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ เนื้อหาระบุว่า

คุมเข้มตำรวจเล่นโซเชียลมีเดีย

ด้วยปัจจุบันได้ปรากฏหรือมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ กรณีมีข้าราชการตํารวจ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ เช่น “Tik Tok”, “Facebook”, “Twitter” แสดงพฤติกรรม หรือ แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในลักษณะไม่เหมาะสม เป็นการประพฤติตนไม่สมควร ไม่รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด และ ไม่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณและระเบียบแบบแผนของตํารวจ ส่งผลให้เกิดความเสียหายและ กระทบต่อภาพลักษณ์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยรวม

ตำรวจเล่น Tiktok

ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้ข้าราชการตํารวจใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปในทางที่ไม่เหมาะสม เกิดความ เสียหาย ให้จึงทุกหน่วยถือปฏิบัติดังนี้

1. ให้กําชับข้าราชการตํารวจในสังกัด มิให้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่าง ๆ เช่น “Tik Tok”, “Facebook” , “Twitter” แสดงพฤติกรรม หรือ แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในลักษณะไม่เหมาะสม อันส่งผลให้ เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยรวม

2. ให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น เอาใจใส่สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถือปฏิบัติตามข้อ 1. โดยให้ถือปฏิบัติตามคําสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 อย่างเคร่งครัด

ตำรวจเล่น Tiktok

3. หากพบหรือปรากฏข้อมูลว่ามีข้าราชการตํารวจนายใดใช้สื่อสังคมออนไลน์แสดงพฤติกรรม หรือแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ในลักษณะไม่เหมาะสม ส่งผลให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อภาพลักษณ์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยรวม ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางวินัยข้าราชการตํารวจดังกล่าวและ ผู้บังคับบัญชาตามคําสั่ง ตร. ที่ 1212/2537 ลง 1 ต.ค.37 ไปภายในอํานาจหน้าที่โดยเร็ว

จึงแจ้งมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

กําชับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของเจ้าหน้าที่ตํารวจ

ที่มา: เรื่องเด่นเย็นนี้