กรอกเพิ่มด่วน! เราไม่ทิ้งกัน ขึ้นสถานะ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

โซเชียล

หลังจากที่รัฐได้เปิดให้ลงทะเบียนรับ เงินเยียวยา 5,000 (3เดือน) สำหรับคนที่ได้ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ก็ได้รับการตอบรับจากประชานเยอะมาก

ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตามมาตรการที่รัฐบาลได้ตั้งไว้ พร้อมทั้งให้กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงเสร็จแล้ว ถ้าตรวจสอบผ่านเงินก็จะถูกโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้

กรอกเพิ่มด่วน! เราไม่ทิ้งกัน ขึ้นสถานะ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ล่าสุดทางเว็บไซต์ ก็ได้มีการเพิ่มเมนูให้ประชาชน สำหรับให้ข้อมูลเพิ่มเติม เฉพาะผู้มีสถานะนำส่งข้อมูลเท่านั้น โดยประชาชนเข้าไปที่เว็บไซต์ แล้วเลือกเมนู สำหรับให้ข้อมูลเพิ่มเติม ที่มีแถบสีเขียว

กรอกเพิ่มด่วน! เราไม่ทิ้งกัน ขึ้นสถานะ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

แถบสีเขียว สำหรับให้ข้อมูลเพิ่มเติม เฉพาะผู้มีสถานะนำส่งข้อมูลเท่านั้น

กรอกเพิ่มด่วน! เราไม่ทิ้งกัน ขึ้นสถานะ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อตรวจสอบถานะแล้วขึ้น นำส่งข้อมูลเพิ่ม

กรอกเพิ่มด่วน! เราไม่ทิ้งกัน ขึ้นสถานะ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน วัน เดือน ปีเกิด

กรอกเพิ่มด่วน! เราไม่ทิ้งกัน ขึ้นสถานะ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อกรอกเข้าไปท่านต้องใส่ข้อมูลเพิ่มเติม ตอบข้อมูลให้ตรง ไม่งั้นจะเป็นการกรอกข้อมูลเท็จอาจทำให้ท่านไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา และผิดพรบคอม สถานที่ทำงาน หรือสถานประกอบกิจการของท่าน

กรอกเพิ่มด่วน! เราไม่ทิ้งกัน ขึ้นสถานะ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

หากข้อมูลตรงตามจริงก็รอรับ SMS ยืนยันได้เลย

กรอกเพิ่มด่วน! เราไม่ทิ้งกัน ขึ้นสถานะ ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ที่มา: เราไม่ทิ้งกัน