แห่ต่อแถว 2 กิโล สมัครงานเงินเดือนขั้นต่ำ 5 หมื่น

ข่าว

ก่อนหน้านี้ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้เปิดเผยถึง ข้อสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรื่องการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ โดยมอบหมายให้กรมการจัดหางาน เร่งเตรียมความพร้อม ในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

โดยตลาดแรงงาน ที่คาดว่าจะจัดส่งไปทำงาน ได้แก่ ภูมิภาคเอเชีย เช่น ไต้หวัน, ญี่ปุ่น, สาธารณรัฐเกาหลี, มาเลเซีย และสิงคโปร์ ภูมิภาคตะวันออกกลาง ได้แก่ อิสราเอล เป็นต้น

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวอีกว่า เนื่องจากตลาดแรงงานทั่วโลกต่างยอมรับเรื่องความมีวินัย และทักษะฝีมือของแรงงานไทย ประกอบกับประเทศไทย มีการบริหารจัดการด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ทำให้โอกาสของแรงงานไทย ในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ ยังคงมีแนวโน้มเป็นบวก

แรงงาน

แรงงานไทย

“แรงงานไทย ยังคงเป็นที่ต้องการของนายจ้าง ในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแรงงานประเภทฝีมือ และกึ่งฝีมือ ที่มีแนวโน้มความต้องการเพิ่มมากขึ้น เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น และประเทศ ในภูมิภาคตะวันออกกลางได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต อิสราเอล” นายสุชาติ กล่าว

แรงงาน

เกษตรกรรม

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงาน ซึ่งแรงงานไทย เป็นประเทศลำดับต้นๆ ที่ตลาดแรงงาน ในต่างประเทศต้องการ ทั้งในประเทศ ที่เป็นคู่เจรจาเดิม และที่เป็นที่นิยมของแรงงานไทย เช่น ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย ญี่ปุ่น อิสราเอล และในภูมิภาคอื่นทั่วโลก ต่างยอมรับเรื่องความมีวินัย และทักษะฝีมือของแรงงาน ประกอบกับประเทศไทย มีการบริหารจัดการโรคโควิด 19 ได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โดย นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานร่วมกับภาคเอกชน เร่งเตรียมความพร้อมในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ได้ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีโอกาสได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือ รวมถึงทักษะด้านภาษา

ซึ่งหากการเดินทางระหว่างประเทศสามารถทำได้ตามปกติ สามารถจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศได้ทันที ให้ใกล้เคียงกับเป้าหมายจำนวน 100,000 คน ตามที่ตั้งเป้าไว้ คาดว่าจะทำให้มีรายได้เข้าประเทศกว่า 140,000 ล้านบาท

เงินนำส่งเข้าไทยจากแรงงานไทยในต่างแดน

ล่าสุด วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า ที่บริเวณด้านหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี มีคนหางานจำนวนมากมายืนรอต่อแถวยาวเกือบ 2 กิโลเมตร เพื่อสมัครทำงานเกษตรที่อิสราเอล (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์) ภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน” ระยะเวลาการจ้างงานตามสัญญาจ้างงาน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 3 เดือน ซึ่งจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละประมาณ 48,073 บาท

แห่สมัครไปทำงานที่อิสราเอล

โดยคุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย เกิดระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2524 ถึง 27 พฤศจิกายน 2540 ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีคู่สมรส บุตร หรือบิดา และมารดา พำนักอยู่ในรัฐอิสราเอล ไม่เคยทำงานในรัฐอิสราเอล มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สายตาปกติไม่บอดสี ไม่เสพสารเสพติด ต้องมีประสบการณ์ทำงาน

แห่สมัครไปทำงานที่อิสราเอล

แห่สมัครไปทำงานที่อิสราเอล

แห่สมัครไปทำงานที่อิสราเอล

ด้าน นายมงคล สงคราม จัดหางานจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า โครงการฯ ดังกล่าวรับสมัครทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 23-27 พฤศจิกายน 2563 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จบ ม.6 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 34 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเรียน รด. ไม่เคยมีลูกเมียญาติพี่น้องไปทำงานประเทศอิสราเอล ไม่มีประวัติทางอาชญากรรม ที่เคยต้องโทษคดี ซึ่งถ้าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานก็จะยิ่งดี

แห่สมัครไปทำงานที่อิสราเอล

แห่สมัครไปทำงานที่อิสราเอล

และการสมัครก็เป็นการสุ่มคัดเลือกว่าใครจะได้ไป ก็จะมีจดหมายแจ้งไปที่บ้านให้ไปทดสอบ ตรวจโรค ตรวจประวัติ ตรวจร่างกายอีกครั้งถึงจะได้ไป ค่าใช้จ่ายประมาณ 55,000 บาท

แห่สมัครไปทำงานที่อิสราเอล

สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ขอเชิญชวนผู้สนใจหรือผู้ที่หางานไปทำงานต่างประเทศ สมัครรับคัดเลือกไปทำงานภาคการเกษตรในรัฐอิสราเอล หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี โทรศัพท์ 0-4234-8589 หรือ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ในวันและเวลาราชการ

แห่สมัครไปทำงานที่อิสราเอล

แห่สมัครไปทำงานที่อิสราเอล

5 วิธีเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย

ด้านกรมการจัดหางาน ได้ให้ข้อมูล การไปทำงานต่างประเทศ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีทั้งหมด 5 วิธีได้แก่

1. การเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง

2. การเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยบริษัทจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง

ตัวเลขแรงงานไทยในต่างประเทศ

3. การเดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยกรมการจัดหางานเป็นผู้จัดส่ง ได้แก่

– โครงการจ้างตรง : ไต้หวัน
– โครงการ IM : ประเทศญี่ปุ่น
– โครงการ EPS : เกาหลี
– โครงการ TIC

4. นายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงานในต่างประเทศ

5. นายจ้างในประเทศไทยส่งลูกจ้างไปฝึกงานในต่างประเทศ

ชมคลิป

ที่มา: สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์