ทนายดังแจง โลกออนไลน์

ข่าว

จากกรณีที่โลกออนไลน์ได้มีการแห่โอนเงินให้วัดพระบาทน้ำพุ คนละ 9 บาท เพื่อช่วยเหลือทางวัดนั้น ต่อเรื่องดังกล่าว “ทนายเกิดผล เกิดแก้ว” ทนายความและฝ่ายกฎหมาย วัดพระบาทน้ำพุ และ มูลนิธิธรรมรักษ์ ชี้แจงว่า…

ทนายดังแจง โลกออนไลน์

เรียน สื่อมวลชน และประชาชน ทุกท่าน ด้วย มีการส่งข้อความร่วมบริจาค ทำบุญ 9 บาท ให้กับวัดพระะบาทน้ำพุ (กองทุนอาทรประชานาถ) ตามที่ปรากฎในสังคมออนไลน์ จนมีผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังวัด จำนวนมาก นั้น

ทนายดังแจง โลกออนไลน์

ในฐานะทนายความ / ฝ่ายกฎหมาย ของวัดพระบาทน้ำพุ และ มูลนิธิธรรมรักษ์ ขอเรียนต่อประชาชน และสื่อมวลชนว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการของวัดพระบาทน้ำพุจริง แต่เป็นโครงการเดิม เมื่อกลางปี ที่ผ่านมา ซึ่งสิ้นสุดโครงการไปแล้ว

ทนายดังแจง โลกออนไลน์

แต่เนื่องจาก จิตศรัทธา ของประชาชน ได้ร่วมกันบริจาคเข้ามาช่วยเหลือทางวัดและสงเคราะห์ผู้ป่วย ประชาชนจึงยังคงแชร์ ข้อความนั้นต่อๆกันเรื่อยมา จนถึงปัจจุบัน

ทนายดังแจง โลกออนไลน์

ซึ่งทางวัดเห็นว่า เป็นกุศลต่อผู้มีจิตกุศล ผู้บริจาค และเป็นการอนุเคราะห์ต่อผู้ป่วย ผู้ยากไร้ ประกอบกับบัญชีเงินฝาก ดังกล่าว เป็นของวัดจริง ทุกประการ

ทนายดังแจง โลกออนไลน์

ประชาชนที่มีจิตเมตตา สามารถโอนเงินร่วมทำบุญ เข้าบัญชีของวัดได้ ตามที่ปรากฎในภาพ ครับ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพ และ เพื่อความสบายใจของประชาชน

ทนายดังแจง โลกออนไลน์

ผมในฐานะ ทนาย และที่ปรึกษากฎหมายของวัดพระบาทน้ำพุ / มูลนิธิธรรมรักษ์ จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบ ครับ

ทนายดังแจง โลกออนไลน์

ทนายดังแจง โลกออนไลน์

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา: ทนายเกิดผล แก้วเกิด