เปิดอาชีพที่ลงทะเบียนเยอะ แต่ไม่ผ่านแม้แต่คนเดียว

โซเชียล

จากสถานการณ์โควิด ส่งผลให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับผลกระทบอย่างหนัก ต่อมารัฐจึงได้มีมาตรการให้ประชาชนลงทะเบียนรับ เงินเยียวยา ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com คนละ 5,000 บาท (3เดือน)

สำหรับ แรงงาน ลูกจ้างช่วยคราว และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ได้รับผลกระทบ เริ่มทยอยตรวจสอบสถานะ และจ่ายเงินให้กับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา

เปิดอาชีพที่ลงทะเบียนเยอะ แต่ไม่ผ่านแม้แต่คนเดียว

สำหรับรอบการเริ่มจ่ายเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน ครั้งต่อไปนั้น จะเริ่มรันระบบจ่ายเงินอีกครั้งในวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ที่ผ่านมา เงินเยียวยา 5,000 บาทล็อตแรก จะถูกแจกจ่ายไปให้กับประชาชนราว 1.4 ล้านคน ตามลำดับ ดังนี้

วันที่ 8 เมษายน 2563 จ่ายเงินไปแล้ว 251,821 ราย วันที่ 9 เมษายน 2563 จ่ายเงินไปแล้ว 641,703 ราย วันที่ 10 เมษายน 2563 จ่ายเงินไปแล้ว 503,098 ราย รวมจ่ายเงินเยียวยาล็อตแรกไปทั้งสิ้น 1,396,622 ราย

เปิดอาชีพที่ลงทะเบียนเยอะ แต่ไม่ผ่านแม้แต่คนเดียว

ต่อมาเฟซบุ๊กเพจ “ไทยคู่ฟ้า” ได้โพสต์ข้อความระบุว่า…เปิดเกณฑ์คัดกรอง ผู้ได้รับสิทธิรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท ไทยคู่ฟ้า กระทรวงการคลัง

ประมาณการกลุ่มที่จะได้รับสิทธิทั้งหมด รวม 8,000,000 ล้านคน อาชีพอิสระ ผู้ประกันตน ม39 และ 40 5,000,000 คน อาชีพอิสระ รับจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว กิจการส่วนตัว ค้าขาย 3,000,000 คน

เปิดอาชีพที่ลงทะเบียนเยอะ แต่ไม่ผ่านแม้แต่คนเดียว

จากการคัดกรอง เพื่อ หาตัวให้เจอ พบชื่อบัญชีไม่ตรง 260,000 คน และสละสิทธิ์ 20,000 คน จึงมีผู้ได้รับเงินงวดแรกราว 1,400,000 คน กระทรวงการคลัง กำหนดเป้าหมายโอนเงิน 3 วัน รวมทั้งสิ้น 1,396,622 คน

เปิดอาชีพที่ลงทะเบียนเยอะ แต่ไม่ผ่านแม้แต่คนเดียว

ใกล้เคียงกับจำนวนที่คัดกรอง 1,400,000 คน เมื่อวันที่ 8 เมษายน 63 รวม 251,821 คน

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 63 รวม 641,703 คน

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 63 รวม 503,098 คน

เปิดอาชีพที่ลงทะเบียนเยอะ แต่ไม่ผ่านแม้แต่คนเดียว

จำนวนผู้ลงทะเบียนทั้ง 8 กลุ่มอาชีพ ปรากฏว่าอาชีพค้าขายออนไลน์มีคนลงทะเบียนมากสุดเป็นอันดับ 2 แต่ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์แม้แต่คนเดียว เพราะไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง

เปิดอาชีพที่ลงทะเบียนเยอะ แต่ไม่ผ่านแม้แต่คนเดียว

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา: ไทยคู่ฟ้า