คลัง เตรียมเปิดอุทธรณ์ “เราไม่ทิ้งกัน” คนไม่ผ่านเกณฑ์ อดได้เงินเยียวยา 5,000 บาท

ข่าว

อุทธรณ์เราไม่ทิ้งกัน – จากกรณีรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ นอกระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) จะได้รับเงินสนับสนุนจากมาตรการเยียวยา รายละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com นั้น

ในขณะที่กลุ่มอาชีพที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เพื่อขอรับ เงินเยียวยา 5,000 บาทนั้น ซึ่งได้รับการแจ้งผ่านระบบว่า ไม่ได้รับสิทธิ์ เพราะประกอบอาชีพเป็น เกษตรกร หรือ เป็นเจ้าของกิจการนั้น จะไม่สามารถอุทธรณ์ได้ และสามารถตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ที่เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน

คลัง เตรียมเปิดอุทธรณ์ "เราไม่ทิ้งกัน" คนไม่ผ่านเกณฑ์ อดได้เงินเยียวยา 5,000 บาท

ล่าสุด วันที่ 12 เม.ย. นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขอให้ผู้ที่ระบบแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ์ ไม่ต้องตกใจ หากมั่นใจว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จริง กระทรวงการคลังจะให้ความช่วยเหลือแน่นอน แต่จะต้องขอตรวจสอบผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า 27 ล้านคน ให้ครบในรอบแรกก่อนประมาณ 7 วันทำการ หลังจากนั้นระบบจะมีการเปิดให้ “อุทธรณ์” ในรายที่ไม่ได้รับสิทธิ์ หรือ มีข้อมูลคลาดเคลื่อนอยู่ เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือ

อ่านเพิ่มเติม: เผยตารางวันที่ลงทะเบียน และวันที่จะได้รับเงิน ในรอบถัดไป

นายลวรณ แสงสนิท

สำหรับกรณีอาชีพเกษตรกร ขอชี้แจงในเบื้องต้นว่า

1. เกษตรกรจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่คือกรมส่งเสริมการเกษตร

2. การขึ้นทะเบียนจะเป็นราย “ครอบครัว” โดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนมาขึ้นทะเบียน

3. ในการการกรอกรายละเอียดสมาชิกในครอบครัว จะให้ระบุด้วยว่ามีสมาชิกในครอบครัวกี่คน เป็นใครบ้าง และสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำเกษตรเกษตรกรรมมีกี่คนคือใครบ้าง

4. มาตรการเยียวยา 5,000 บาท ระบบจะคัดกรองหัวหน้าครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสมาชิกในครอบครัวเฉพาะที่ช่วยทำเกษตรกรรม ว่าประกอบอาชีพเกษตรกร จึงไม่ผ่านเกณฑ์

5. ที่ผ่านมารัฐบาลใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรชุดเดียวกันนี้ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นค่าเพาะปลูก ค่าเก็บเกี่ยว ค่าปัจจัยการผลิต เป็นต้น

6. มาตรการเยียวยากลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะจะออกมาเร็วๆ นี้

คลัง เตรียมเปิดอุทธรณ์ "เราไม่ทิ้งกัน" คนไม่ผ่านเกณฑ์ อดได้เงินเยียวยา 5,000 บาท

“ในกรณีที่ระบบแจ้งไม่ได้รับสิทธิ์ สมมติว่า ครอบครัวนั้นขึ้นทะเบียนเกษตรไว้แล้ว ซึ่งมีการอัพเดตข้อมูลทุกปี และระบุสมาชิกในครอบครัวเป็นเกษตรกร แต่มีสมาชิกบางคนมาขึ้นทะเบียน ก็จะถูกตัดสิทธิ์รับ 5,000 บาท เบื้องต้นในรอแจ้งข้อมูลในชั้นอุทธรณ์ ขณะเดียวกัน ก็ต้องไปตรวจสอบตัวเองด้วยว่าแจ้งได้ลงทะเบียนอะไรไว้บ้าง” ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กล่าว

ที่มา: Khaosod