คลังเผยเยียวยารอบใหม่ แจก 3,500 ใครได้บ้าง ดูเลย

ข่าว

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า จากการที่ได้หารือกับหน่วยงานเศรษฐกิจเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ทางรัฐบาลมีนโยบายเยียวยารายได้ให้ผู้ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มเกษตรกร

โดยเบื้องต้นพิจารณาให้มอบเงินเยียวยา จำนวน 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ให้กระทรวงการคลัง เตรียมการเสนอโครงการให้ ครม. พิจารณาสัปดาห์หน้า โดยคาดว่าอย่างเร็วสุดที่ประชาชนที่ผ่านเกณฑืจะได้รับเงินเยียวยาน่าจะเป็นปลายเดือนมกราคมนี้หรือต้นเดือนกุมภาพันธ์

พพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

ส่วนในรายละเอียดเรื่องนี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ในฐานะรองนายกฯ ระบุว่า มาตรการในเรื่องของบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 หรือเรียกว่ามาตรการ “เยียวยาโควิด” ท่านนายกรัฐมนตรีได้หารือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และได้ข้อสรุปว่า

ได้กำหนด “เงินเยียวยา” โดยมีวงเงินที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยรับเงินเยียวยาภายใต้โครงการ “เราชนะ”

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ

ซึ่งมาตรการ “เราชนะ” จะมีการนำไปเสนอคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้า ส่วนในเรื่องที่ว่าจะให้พี่น้องประชาชนได้รับ “เงินเยียวยา” ก้อนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนได้เมื่อไหร่นั้น คำตอบคือ.. สามารถที่จะใช้เงินได้ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2564 เป็นอย่างเร็ว หรืออย่างช้าคือต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 แต่ต้องผ่านเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดด้วย

“อันนี้ก็ขออนุญาตว่าเรื่องกำหนดวันที่ชัดเจนนั้น ก็จะรายงานทางท่านสื่อมวลชนเป็นระยะๆ ต่อไป ซึ่งในเรื่องของความครอบคลุมของมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนนั้น ก็จะครอบคลุมทุกกลุ่มนะครับ เพียงแต่ว่าจะต้องมาลงทะเบียนผ่านโครงการ ซึ่งเราเรียกว่าโครงการ “เราชนะ” ครับ

ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมการไว้แล้ว ส่วนรายละเอียดวิธีการ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ต้องขออนุญาตว่าให้รออีกสักนิดนึง ในวันอังคารหน้านะครับ ก็จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป” นายอาคมกล่าว

โควิด-19

เราชนะ คืออะไร

  • เราชนะ คือการแจกเงินเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน วงเงิน 3,500 บาท/คน/เดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน

ใครบ้างที่มีโอกาสได้รับเงิน

  • แรงงานนอกระบบ อาชีพอิสระ เกษตรกร

จะได้ใช้เงินตอนไหน

  • เกณฑ์จะใช้เงินได้ภายในสิ้นเดือนมกราคม หรืออาจเป็นต้นเดือนกุมภาพันธ์

ทำยังไงถึงจะได้เงิน เราชนะ

  • คาดว่าจะมีการให้ลงทะเบียนผ่าน เราชนะ แต่ก่อนอื่น ทางกระทรวงการคลัง จะมีการเสนอเรื่องนี้เข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า

เงิน

4 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

1. โครงการคนละครึ่ง

จะเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ 1 ล้านสิทธิ์ ปลายเดือน ม.ค. 2564 ซึ่งกระทรวงการคลังได้เตรียมการมาตลอด จากเฟสที่ 1 เหลือประมาณ 5 แสนสิทธิ์ ส่วนเฟส 2 คงเหลือประมาณ 5 แสนสิทธิ์เช่นกัน โดยมาจากผู้สมัครไม่ผ่านในเรื่องคุณสมบัติ และไม่ได้ใช้สิทธิ์ใน 14 วัน จนโดนตัดสิทธิ์ รวมแล้วประมาณ 1 ล้านสิทธิ์ และจะนำเข้า ครม. ในวันที่ 19 ม.ค. 2564

ส่วนเรื่องการลงทะเบียนกำหนดไว้คร่าวๆ เมื่อ ครม.เห็นชอบในวันที่ 19 ม.ค. 2564 จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 20 ม.ค. 2564 โดยมีผู้ลงทะเบียนสำเร็จจะสามารถใช้จ่ายได้ในวันที่ 25 ม.ค. 2564

โครงการคนละครึ่ง

2. มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (มาตรการเยียวยา)

จากการหารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ข้อสรุปและหารือใน ครม. พิจารณาวงเงินที่เหมาะสมคือ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน ซึ่งเรื่องนี้จะนำเสนอในวันที่ 19 ม.ค. เช่นกัน โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้เงินได้ภายในสิ้นเดือน ม.ค. เป็นอย่างเร็ว หรือต้นเดือน ก.พ. เป็นอย่างช้า และจะแจ้งกำหนดวันที่ชัดเจนอีกครั้ง จะครอบคลุมทุกกลุ่ม แต่จะต้องลงทะเบียนผ่าน “โครงการเราชนะ”

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

3. การเสริมสภาพคล่อง การพักชำระหนี้

มาตรการทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 7 แห่ง ที่อยู่ภายใต้กำกับกระทรวงการคลัง โดยกระทรวงการคลังได้รับการขออนุมัติจาก ครม. ขยายเวลา 3 โครงการ คือ

  • สินเชื่อเสริมพลังฐานราก (ธนาคารออมสิน) มีวงเงินคงเหลือ 7,500 ล้านบาท เป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้ผู้มีรายได้ประจำ อาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงคนในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หรือภัยธรรมชาติ หรือภัยทางเศรษฐกิจ วงเงิน 50,000 บาทต่อราย อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 3 ปี โดย ครม.ให้ขยายเวลาออกไปถึง 30 มิ.ย. 2564
  • สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 มีวงเงินคงเหลือ 11,400 ล้านบาท เป็นวงเงินของธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นการสนับสนุนสินเชื่อให้ประชาชนที่มีอาชีพอิสระ ไม่มีรายได้ประจำ หรือเกษตรกรรายย่อย คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ไม่เกินร้อยละ 0.1 ต่อเดือน ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 2 ปี 6 เดือน ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน ซึ่ง ครม.ขยายขอรับสินเชื่อได้ถึง 30 มิ.ย. 2564
  • สินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต วงเงินคงเหลือประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สนับสนุนสินเชื่อให้ผู้ประกอบการส่งออกและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงผู้นำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อพัฒนาในธุรกิจของตัวเอง อัตรดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี ในปีที่ 1 และ 2 อัตราไพรม์เรต ลบร้อยละ 2 ต่อปี ปีที่ 3-5 และคิดอัตราไพรม์เรตในปีที่ 6-7 อยู่ที่ร้อยละ 6 ต่อปี โดย ครม.ขยายเวลาถึง 30 มิ.ย. 2564 เช่นกัน

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ธนาคารออมสิน

4. มาตรการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์

กระทรวงการคลังหารือกับกระทรวงมหาดไทยว่า โควิด-19 มีผู้ได้รับผลกระทบกันทั่วหน้า โดยจะลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ชำระเพียง 10% ส่วนยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ ลดเหลือ 0.01% จะนำเสนอ ครม. ภายใน 2 สัปดาห์นี้

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, สํานักข่าวไทย TNAMCOT