โฆษกศูนย์ฯจับตา อีก 135 คนไทย กลับจากเกาหลี สั่งกักตัวทันที

ข่าว

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล “นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน” โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โ ค วิ ด -19 หรือศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ว่า…

สำหรับความพร้อมรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลในขณะนี้ มีโรงพยาบาลเอกชน 42.3 % โรงเรียนแพทย์ 25.8 % กรมการแพทย์และกรมควบคุมโรคที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง 10-11 % ที่เข้ามาช่วยในการดูแลผู้ป่วยให้คืนกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

โฆษกศูนย์ฯจับตา อีก 135 คนไทย กลับจากเกาหลี สั่งกักตัวทันที

ส่วนเตียงรองรับผู้ป่วยเพียงพอ เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ป่วยในช่วงเวลานี้ ขณะที่เครื่องช่วยหายใจยังมีเพียงพอในระดับหนึ่งทุกภาคของประเทศ โดยมาตรการทางสาธารณสุขของไทยยึดหลักการจัดการวิกฤต ต้องโปร่งใสและเราทำมาตั้งแต่ต้น ไม่มีการควบคุมตัวเลข

โฆษกศูนย์ฯจับตา อีก 135 คนไทย กลับจากเกาหลี สั่งกักตัวทันที

เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบตั้งแต่ต้นลงไปถึงการปฎิบัติระดับจังหวัดที่มีการเปิดเผยมาตลอด จนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย ชื่นชมว่าไทยมีระบบดูแลสุขภาพไปถึงครอบครัว คือมีอสม.กว่า 1.4 ล้านคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสาธารณสุขไทย

โฆษกศูนย์ฯจับตา อีก 135 คนไทย กลับจากเกาหลี สั่งกักตัวทันที

สำหรับสถานการณ์โลกพบผู้ป่วย 1,924,679 คน โดยสหรัฐอเมริกา ยังมีผู้ป่วย เป็นลำดับที่หนึ่งกว่า 2 หมื่นคน รองลงมาคือ อิตาลี ฝรั่งเศส อังกฤษ ขณะที่ไทยยังอยู่ลำดับที่ 50 ของประเทศที่มีผู้ป่วย

สำหรับรายงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านความมั่นคง พบยังมีผู้ฝ่าฝืนเคอร์ฟิว โดยออกมาชุมนุมสังสรรค์ 155 คน ออกนอกเคหสถาน 806 คน ดำเนินคดีกว่า 500 คดี

โฆษกศูนย์ฯจับตา อีก 135 คนไทย กลับจากเกาหลี สั่งกักตัวทันที

ขณะที่การเดินทางของคนไทย 135 คน ที่กลับมาจากเกาหลีใต้ในเวลา 21.00 น.วันเดียวกันนี้ ต้องเข้าสู่มาตรการกักตัวในพื้นที่ที่รัฐจัดให้ จึงขอให้ความร่วมมือและความเข้าใจในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ด้วย

โฆษกศูนย์ฯจับตา อีก 135 คนไทย กลับจากเกาหลี สั่งกักตัวทันที

ที่มา: Khaosod