เผยขั้นตอนลงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอพ Farmbook รับเงินช่วยเหลือ 15,000

โซเชียล

เกษตรกร เตรียมเฮรับ 15000 บาท ได้เลย โดยท่านสามารถลงทะเบียนเกษตรกร แอพพลิเคชั่น Farmbook เตรียมรับเงินช่วยเหลือ 15,000 ต่อครัวเรือน

เปิดเงื่อนไขต้องมีข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกร และฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือ ธกส. เตรียมชงงบจ่ายกว่า 9 ล้านครัวเรือน และเป็นคนละส่วนกับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

เผยขั้นตอนลงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอพ Farmbook รับเงินช่วยเหลือ 15,000

โดยมีเงื่อนไขคือต้องมีรายชื่อยู่ใน ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ซึ่งครัวเรือนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการจะไม่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธกส และกระทรวงการคลัง ครอบคลุมทั้ง

กลุ่มประมง ปศุสัตว์ นาเกลือ รวมทั้งชาวนา ชาวไร่ข้าวโพด ชาวไร่มันสำปะหลัง ชาวสวนปาล์ม และชาวสวนยางพาราที่รายชื่อตกหล่นไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในโครงการประกันรายได้เกษตรกรเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

เผยขั้นตอนลงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอพ Farmbook รับเงินช่วยเหลือ 15,000

เบื้องต้นแบ่งเกษตรกรออกเป็น 2 กลุ่ม คือที่มีรายชื่อยู่ในฐานข้อมูล ประมาณ 6 ล้านครัวเรือน จะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ทันที ส่วนที่ยังไม่มีจะต้องขึ้นทะเบียนใหม่

เผยขั้นตอนลงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอพ Farmbook รับเงินช่วยเหลือ 15,000

โดยสามารถดำเนินการผ่านการ ลงทะเบียนเกษตรกร แอพพลิเคชั่น DOAE FARMBOOK โดยมีเงื่อนไขหากรับความช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ทิ้งกัน 5,000 ไปแล้วจะไม่เข้าเกณฑ์เงินเยียวยา 15,000

เผยขั้นตอนลงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอพ Farmbook รับเงินช่วยเหลือ 15,000

FARMBOOK สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล

ชมคลิป

ที่มา: DIGITAL DOAE Department of Agricultural Extension, Springnews