ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน วันที่ 29 เม.ย. เตรียมรับเงิน 5 พันอีก 1.1 ล้านคน

ข่าว

หลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ผ่าน รายละ 5,000 บาท นาน 3 เดือน โดยให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ “เราไม่ทิ้งกัน” ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว แต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะ ยกเลิกการลงทะเบียน ยื่นทบทวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน และยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้

ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน วันที่ 29 เม.ย. เตรียมรับเงิน 5 พันอีก 1.1 ล้านคน

ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือ 5,000 บาท ว่า ในช่วงวันที่ 8 ถึง 24 เม.ย. 2563 ได้โอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์แล้ว 4.9 ล้านราย คิดเป็นจำนวนเงิน 2.5 หมื่นล้านบาท

ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน วันที่ 29 เม.ย. เตรียมรับเงิน 5 พันอีก 1.1 ล้านคน

ขณะที่ ช่วงวันที่ 27 ถึง 28 เม.ย. 2563 มีกำหนดทยอยโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์อีก 1.5 ล้านราย และในวันที่ 29 เม.ย. 2563 จะดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้อีก 1.1 ล้านราย ซึ่งถือเป็นจำนวนสูงสุดต่อวันตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการ ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 8 ถึง 29 เม.ย. 2563 จะมีผู้ได้รับเงินเยียวยารวม 7.5 ล้านราย คิดเป็นเงิน 3.8 หมื่นล้านบาท

ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน วันที่ 29 เม.ย. เตรียมรับเงิน 5 พันอีก 1.1 ล้านคน

นอกจากนี้ มีความคืบหน้าในด้านอื่นที่น่าสนใจ ได้แก่ มีผู้ขอยกเลิกการลงทะเบียน 9.4 แสนราย ขอทบทวนสิทธิ์ 3.4 ล้านราย ขอสละสิทธิ์ 1675 ราย และมีกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมจำนวน 6.3 ล้านราย ได้เข้ามากรอกแบบสอบถามออนไลน์เรียบร้อยแล้ว 5.2 ล้านราย ยังคงเหลือผู้ไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีก 1.1 ล้านราย

ตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกัน วันที่ 29 เม.ย. เตรียมรับเงิน 5 พันอีก 1.1 ล้านคน

จึงขอให้เร่งเข้ามากรอกแบบสอบถามที่ เราไม่ทิ้งกัน เพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิจากมาตรการอย่างรวดเร็ว

ที่มา: Mgronline