ขสมก. แจ้งพบคนขับ-กระเป๋า ติดโควิด อีก 9 คน

ข่าว

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2564 คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด 2019 (COVID – 19) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. แจ้งว่าตรวจพบพนักงานของ ขสมก. ติดโควิด-19 จำนวน 9 ราย มีทั้งรถเมล์ธรรมดา-รถปรับอากาศ ประกอบด้วย

ขสมก. แจ้งพบคนขับ-กระเป๋า ติดโควิด อีก 9 คน

1. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 145 เพศชาย อายุ 56 ปี ซึ่งปัจจุบัน ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ ณ อู่แพรกษา (บ่อดิน) เพราะเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบ คาดว่าติดเชื้อจากห้องทำงาน เดียวกับพนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 145 เพศหญิง อายุ 52 ปีก่อนหน้านี้

2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 7 เพศหญิง อายุ 35 ปี ปฏิบัติหน้าที่บนรถ

3. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 7 เพศหญิง อายุ 39 ปี ปฏิบัติหน้าที่บนรถ

ขสมก. แจ้งพบคนขับ-กระเป๋า ติดโควิด อีก 9 คน

4. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 11 เพศหญิง อายุ 49 ปี ปฏิบัติหน้าที่บนรถ

5. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 13 เพศชาย อายุ 46 ปี ปฏิบัติหน้าที่บนรถ

6. พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 4 เพศชาย อายุ 46 ปี ปฏิบัติหน้าที่บนรถ

ขสมก. แจ้งพบคนขับ-กระเป๋า ติดโควิด อีก 9 คน

7. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 7 เพศชาย อายุ 59 ปี ปฏิบัติหน้าที่บนรถ

8. พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา สาย 7 เพศชาย อายุ 42 ปี ปฏิบัติหน้าที่บนรถ

9. พนักงานธุรการ ระดับ 2 งานบริหารงานบุคคล เขตการเดินรถที่ 6 เพศชาย อายุ 56 ปี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เขตการเดินรถที่ 6 อู่บรมราชชนนี ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถ

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา: BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ