เผยภาพ “ตลาดนนท์” สภาพร้างสุดเงียบเหงา

ข่าว

จากสถานการณ์ของโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ที่พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ทำให้ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

เผยภาพ "ตลาดนนท์" สภาพร้างสุดเงียบเหงา

เผยภาพ "ตลาดนนท์" สภาพร้างสุดเงียบเหงา

มีคำสั่งปิดตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ตลาดสดสมบัติ (ท่าน้ำนนทบุรี) อาคารพาณิชย์ อาคารประกอบการร้านค้า รถเข็น หาบเร่ แผงลอยทุกประเภท ตั้งแต่ 7-14 วันโดยพื้นที่สีแดงเริ่ม 11-24 พ.คนี้ และสีเขียวเริ่ม 11-17 พ.ค.นี้

เผยภาพ "ตลาดนนท์" สภาพร้างสุดเงียบเหงา

ล่าสุด ผู้ใช้ใช้เฟซบุ๊ก นก แห่งเรือนมยุรา ได้มีการเผยภาพบรรยากาศค่อนข้างเงียบของตลาดสดเทศบาลนครนนทบุรี ทั้งใจกลางจากท่าน้ำนนทบุรี ถึงหอนาฬิกา และอาคารพาณิชย์โดยรอบต้องปิดตามคำสั่ง บางแห่งนำป้ายมาปิดไว้

เผยภาพ "ตลาดนนท์" สภาพร้างสุดเงียบเหงา

โดยทางผู้โพสต์ได้มีการระบุข้อความว่า “เมืองนนทบุรี……11/05/2564…บันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์”

เผยภาพ "ตลาดนนท์" สภาพร้างสุดเงียบเหงา

เผยภาพ "ตลาดนนท์" สภาพร้างสุดเงียบเหงา

เผยภาพ "ตลาดนนท์" สภาพร้างสุดเงียบเหงา

เผยภาพ "ตลาดนนท์" สภาพร้างสุดเงียบเหงา

เผยภาพ "ตลาดนนท์" สภาพร้างสุดเงียบเหงา

เผยภาพ "ตลาดนนท์" สภาพร้างสุดเงียบเหงา

เผยภาพ "ตลาดนนท์" สภาพร้างสุดเงียบเหงา

เผยภาพ "ตลาดนนท์" สภาพร้างสุดเงียบเหงา

เผยภาพ "ตลาดนนท์" สภาพร้างสุดเงียบเหงา

เผยภาพ "ตลาดนนท์" สภาพร้างสุดเงียบเหงา

ที่มา: นก แห่งเรือนมยุรา