ประกันสังคม เยียวยาลูกจ้าง-นายจ้าง สูงสุด 9,500 บาท

ข่าว

รัฐบาล เคาะแล้ว “มาตรการเยียวยาโควิด” วงเงิน 7,500 ล้านบาท ให้กับลูกจ้างในระบบประกันสังคม สูงสุด 9,500 บาท และให้นายจ้าง 3,000 บาทต่อจำนวนลูกจ้าง เฉพาะใน 6 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร

ประกันสังคม เยียวยาลูกจ้าง-นายจ้าง สูงสุด 9,500 บาท

สำนักงานประกันสังคม

ประกันสังคม เยียวยาลูกจ้าง-นายจ้าง สูงสุด 9,500 บาท

โดยเรื่องนี้ นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ​สังคมแห่งชาติ(สศช.) แถลงเวลา 13.00 น. ในวันที่ 28 มิ.ย.64 ว่า การประชุมเพื่อหามาตรการเยียวยา 6 จังหวัด กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ที่ได้รับผลกระทบจากประกาศศบค. ฉบับที่ 25 ในพื้นที่ 6 จังหวัด กทม และปริมณฑล หรือ พื้นที่สีแดงเข้ม (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมโดยในส่วนของประกันสังคมจะแบ่งเป็นดังนี้

ประกันสังคม เยียวยาลูกจ้าง-นายจ้าง สูงสุด 9,500 บาท

ประกันสังคม เยียวยาลูกจ้าง-นายจ้าง สูงสุด 9,500 บาท

ประกันสังคม เยียวยาลูกจ้าง-นายจ้าง สูงสุด 9,500 บาท

ลูกจ้าง

  • ประกันสังคมจะจ่ายในกรณีเหตุสุดวิสัย 50% ของฐานเงินเดือนให้กับลูกจ้าง แต่สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท เป็นเวลา 1 เดือน
  • ประกันสังคมจ่ายเงินเพิ่มเติมอีก 2,000 บาท ต่อคน สำหรับลูกจ้างในระบบประกันสังคมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายรวมเป็นเวลา 1 เดือน

รวมแล้วลูกจ้างจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุด 9,500 บาท

นายจ้าง

  • ประกันสังคมจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการหรือนายจ้าง จำนวน 3000 บาท/หัวของจำนวนลูกจ้าง แต่ไม่เกิน 200 คน ซึ่งส่วนนี้ประกันสังคมจะจ่ายให้กับผู้ประกอบการ เป็นเวลา 1 เดือน

ประกันสังคม เยียวยาลูกจ้าง-นายจ้าง สูงสุด 9,500 บาท

เยียวยาลูกจ้าง-นายจ้าง พื้นที่สีแดงเข้ม

ประกันสังคม เยียวยาลูกจ้าง-นายจ้าง สูงสุด 9,500 บาท

ลูกจ้างและผู้ประกอบการนอกระบบประกันสังคม จะดำเนินการ 2 เรื่อง

  1. กรณีที่ผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม แต่ต้องการรับความช่วยเหลือ 3,000 บาท ขอให้รีบขึ้นทะเบียนเพื่อเข้าระบบประกันสงคม โดยจะอำนวยความสะดวกให้อย่างเต็มที่ เพื่อรับเงิน 3000 บาทเช่นกัน
  2. ลูกจ้างนอกระบบประกันสังคม(เฉพาะคนไทย) แล้วเมื่อนายจ้างขึ้นทะเบียนประกันสังคมจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท แต่กลุ่มนี้จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือกรณีสุดวิสัย 50%

เลขาสภาพัฒน์ กล่าวด้วยว่า และนอกจากนี้กรณีที่ผู้ประกอบการที่เข้าประกันสังคมไม่ได้ ให้ลงทะเบียนร้านค้าผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงิน ตามประเภทของกิจการ เพื่อรับเงินช่วยเหลือเยียวยา 3,000 บาท ในการลงทะเบียนร้านค้า และรับสิทธิ์ในโครงการต่างๆของรัฐบาลด้วย

ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ