ออมสิน รับสมัครลูกจ้าง เงินเดือน 15,000 บาท

ข่าว

เป็นอีกหนึ่งข่าวดี สำหรับใครที่กำลังตกงาน หรือกำลังหางานทำ เมื่อวันที่ 1 พ.ค.เพซบุ๊กเพจ GSB Recruitment ของธนาคารออมสิน ได้โพสต์ข้อความระบุว่า…

“ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างโครงการเพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ ปฏิบัติงานตามสาขาทั่วประเทศ จำนวน 1,200 อัตรา มีระยะเวลาการจ้างงาน 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.63 ถึงวันที่ 31 ก.ค.63 อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

ออมสิน รับสมัครลูกจ้าง เงินเดือน 15,000 บาท

สำหรับหน้าที่ความรับผิดชอบ มีดังนี้

1. รับลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2563

2. ปฏิบัติงานตามมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม

3. ปฏิบัติงานในการสนับสนุนการตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ “เราไม่ทิ้งกัน” 5,000 บาท แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามนโยบายรัฐ

ออมสิน รับสมัครลูกจ้าง เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา

2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์

3. มีทักษะการสื่อสาร และการใช้คอมพิวเตอร์

4. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือที่อยู่ปัจจุบันได้

ผู้ที่สนใจร่วมงานกับธนาคารออมสินในตำแหน่งดังกล่าว สามารถติดต่อในวันและเวลาทำการ ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล โทร 0-2299-8000 ต่อ 030211-2, 030221 หรือติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินภาคทั่วประเทศ

ออมสิน รับสมัครลูกจ้าง เงินเดือน 15,000 บาท

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา: GSB Recruitment