เปิดจดหมาย เจ้าสัวธนินท์ ตอบนายกฯ ควัก 700 ล้านช่วย

ข่าว

จากกรณีที่ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะมีการส่งจดหมายเปิดผนึกถึง 20 มหาเศรษฐีของไทย เพื่อให้มาร่วมมือกันช่วยเหลือเรื่องโควิด-19 ที่กำลังเผชิญอยู่ในประเทศขณะนี้ ซึ่งมีบางคนก็ได้ตอบรับเรื่องดังกล่าวแล้ว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : บิ๊กตู่ ประกาศ เตรียมออกจดหมายถึง 20 มหาเศรษฐีไทย ชวนร่วมช่วยประเทศฝ่าวิกฤตโควิด-19

เปิดจดหมาย เจ้าสัวธนินท์ ตอบนายกฯ ควัก 700 ล้านช่วย

ล่าสุด วันที่ 1 พ.ค. 2563 นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ตอบจดหมายของ พล.อ. ประยุทธ์ เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดคร่าว ๆ ดังนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 1 ใน 20 มหาเศรษฐี ตอบรับบิ๊กตู่ พร้อมจัดหนักช่วยเหลือนายกฯ

เปิดจดหมาย เจ้าสัวธนินท์ ตอบนายกฯ ควัก 700 ล้านช่วย

ผมถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อประเทศโดยเฉพาะในยามวิกฤต ซึ่งซีพีจะสนับสนุนรัฐบาลอย่างเต็มที่ และขอเป็นกำลังใจให้นำพาประเทศชาติก้าวผ่านสถานการณ์โควิด 19 ไปให้ได้ นอกจากนี้ ยังขอยกย่องในความเสียสละของบุคลากรทางการแพทย์ที่ถือเป็นนักรบแนวหน้ารักษาชีวิตของประชาชน ทำให้ยอดผู้ป่วยมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ทุกครั้งที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน จะเห็นความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยทุกภาคส่วนออกมาให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เฉกเช่นวิกฤตโควิด 19 ในครั้งนี้ ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจทำหน้าที่ของตนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนไทยอย่างดีมาโดยตลอด พร้อมเสนอสิ่งที่ผมและเครือซีพีดำเนินการแล้วรวมยอดกว่า 700 ล้านบาท และจะมีโครงการที่ดำเนินการระยะต่อไป

เปิดจดหมาย เจ้าสัวธนินท์ ตอบนายกฯ ควัก 700 ล้านช่วย

ส่วนสิ่งที่ประเทศไทยควรดำเนินการอย่างเร่งด่วนคือ การเตรียมเข้าสู่การฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องรักษาความเชื่อมั่น ประคองสังคม วิถีชีวิต ให้สามารถดำรงอยู่ได้ ธุรกิจเล็ก กลาง ใหญ่ ต้องไม่ล้มหายตายจาก และรักษาการจ้างงานของประชาชน ให้มีรายได้ต่อไป มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

นอกจากนี้ ในยามฟ้ามืดช่วงโควิด-19 ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเมื่อยามฟ้าสว่าง นั่นคือ เตรียมฟื้นฟูประเทศไทย และกล้าตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลก ทั้งด้านการค้า การลงทุน การเงิน และเทคโนโลยี ซึ่งไทยมีความพร้อมหมดแล้ว รวมถึงสินค้าทางการเกษตร ก็มีความสำคัญ เป็นรากฐานประเทศ มีอาชีพเกษตรกรครอบคลุมประชากรถึง 9 ล้านครัวเรือน คิดเป็น 40% ของประชากรประเทศไทย และมีการจ้างงานกว่า 30% มีพื้นดินทำกินกว่า 40%ของพื้นที่ประเทศ

เปิดจดหมาย เจ้าสัวธนินท์ ตอบนายกฯ ควัก 700 ล้านช่วย

อย่างไรก็ตาม สัดส่วนในจีดีพีของเกษตรกรในประเทศไทย อยู่ที่ 10% เท่านั้น เกษตรกรส่วนใหญ่ยังมีฐานะยากจน มีหนี้สิน และทำเกษตรในรูปแบบดั้งเดิม ผลผลิตต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ฯ ดังนั้น มาตรการที่ต้องทำเพื่อช่วยเหลือได้แก่

– ยกระดับราคาสินค้าเกษตร ด้วยการทำเกษตรแบบมีคุณภาพมากกว่าปริมาณ

– ส่งเสริมการผลิตสินค้าคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและงานวิจัย เน้นการใช้เครื่องจักร ใช้เครื่องทุ่นแรง ลดต้นทุนการผลิตในระยะยาว และใช้การวิจัยกับการพัฒนาในภาคการเกษตร

– ระบบชลประทาน เพิ่มพื้นที่การชลประทานและระบบการบริหารจัดการ เพื่อทำให้เกิดผลิตภาพและผลิตผล เพิ่มทางเลือกหลากหลายในการผลิตภาคการเกษตรยิ่งขึ้น

เปิดจดหมาย เจ้าสัวธนินท์ ตอบนายกฯ ควัก 700 ล้านช่วย

– โซนนิ่งและคลัสเตอร์ วางแผนจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การคัดเลือกพื้นที่ ชนิดพืชที่จะปลูก วิธีบริหารจัดการ การเก็บเกี่ยว การขนส่ง การแปรสภาพ การจัดจำหน่าย

– พืชมูลค่าสูง วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ ศึกษาพืชที่มูลค่าต่ำ มาเป็นพืชที่มีมูลค่าสูง เป็นที่ต้องการของตลาด

– ตรวจสอบย้อนกลับ เป็นเรื่องสำคัญของการผลิตอาหาร ต้องรู้ว่าปลูกที่ไหน ปลูกอย่างไร มีการปนเปื้อนหรือไม่

– เพิ่มมูลค่า ปรับเปลี่ยนการขายการเกษตรแบบเดิม มาแปรรูปเพิ่มมูลค่า สามารถแข่งขันในตลาดได้

เปิดจดหมาย เจ้าสัวธนินท์ ตอบนายกฯ ควัก 700 ล้านช่วย

ควัก 700 ล้านช่วย

เปิดจดหมาย เจ้าสัวธนินท์ ตอบนายกฯ ควัก 700 ล้านช่วย

มหาเศรษฐีอันดับ 1 เมืองไทย

เปิดจดหมาย เจ้าสัวธนินท์ ตอบนายกฯ ควัก 700 ล้านช่วย

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ