ขั้นตอนลงทะเบียน รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ข่าว

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เริ่มกระจายชุดตรวจโควิด-19 “Antigen Test Kit (ATK)” จำนวน 8.5 ล้านชุด ผ่าน “โครงการกระจายอุปกรณ์ตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK) เพื่อคัดกรองการติดเชื้อ COVID-19)” ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ขั้นตอนลงทะเบียน รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK)

ขั้นตอนลงทะเบียน รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK)

ขั้นตอนลงทะเบียน รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ผู้ที่มีสมาร์ทโฟนจะต้องลงทะเบียน และประเมินความเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ก่อนเข้ารับชุดตรวจดังกล่าว วันนี้เรารวบรวมขั้นตอนดำเนินการมาให้ ดังนี้

ขั้นตอนลงทะเบียน รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

เป๋าตัง

ขั้นตอนลงทะเบียน รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ขั้นตอนลงทะเบียนรับ ATK ผ่าน “เป๋าตัง”

• เข้าสู่แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เลือกเมนู “ชุดตรวจโควิด คลิกที่นี่”
• อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด จากนั้นติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องข้อความ “ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ” แล้วกด “ตกลง”
• ให้ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจโควิด-19

ขั้นตอนลงทะเบียน รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ขั้นตอนลงทะเบียนรับชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) ฟรี

ขั้นตอนลงทะเบียน รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

• ระบบจะให้ตอบคำถาม 3 ข้อ ให้ตอบตามความเป็นจริง จากนั้นกด “ยืนยัน”
• ระบบจะประเมินผลว่ามีความเสี่ยงที่จะได้รับชุดตรวจหรือไม่ หากระบบประเมินแล้วว่ายังไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จะสามารถกลับมาทำแบบประเมินใหม่ได้ในวันถัดไป หากพบว่าตนเองเกิดความเสี่ยงในภายหลัง
• ผู้ที่ประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยง เมื่อไปถึงจุดบริการแจกชุดตรวจ ให้กดเลือก “สแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ” โดยมีคำแนะนำว่า ให้โทรสอบถามหน่วยบริการก่อนไปรับเนื่องจากชุดตรวจมีจำนวนจำกัด

ขั้นตอนลงทะเบียน รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ขั้นตอนลงทะเบียนรับชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) ฟรี

ขั้นตอนลงทะเบียน รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ

• เป็นผู้มีสัญชาติไทย
• มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
• มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีบัตรประชาชน

ขั้นตอนลงทะเบียน รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี

ขั้นตอนลงทะเบียน รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

เงื่อนไขการรับชุดตรวจ ATK

• ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจ
• รับชุดตรวจที่หน่วยบริการ รับได้ครั้งละ 2 ชุด
• ขอรับชุดตรวจได้ใหม่ใน 10 วันถัดไป

ขั้นตอนลงทะเบียน รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

วิธีการตรวจโควิด-19 ด้วยตัวเอง

ขั้นตอนลงทะเบียน รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการ

สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ขั้นตอนลงทะเบียน รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง
ชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK)

ขั้นตอนลงทะเบียน รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

กรณีขอรับชุดตรวจ ATK ที่คลินิกและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นผู้ที่มีมือถือสมาร์ทโฟนเท่านั้น ส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถไปขอรับได้ที่ รพ. / รพ.สต. ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสังเกตได้จากป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยทางเจ้าหน้าที่จะทำการคัดกรองและยืนยันตัวตนให้

ขั้นตอนลงทะเบียน รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK)

ขั้นตอนลงทะเบียน รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

อย่างไรก็ตาม ประชาชนกลุ่มเสี่ยง สามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการ ร้านยา ที่สามารถติดต่อขอรับ ชุดตรวจ ATK ด้วยตนเองได้แล้วที่ https://www.nhso.go.th/page/atk หรือสอบถามข้อมูลขอรับ ATK ตรวจโควิดด้วยตนเอง โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 17

ขั้นตอนลงทะเบียน รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

แบบประเมินการรับชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK)

ขั้นตอนลงทะเบียน รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK)

ขั้นตอนลงทะเบียน รับชุดตรวจโควิด ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

ชมคลิป

ชมคลิป