คลัง ประกาศ 2 กลุ่มนี้ รีบตรวจสอบสถานะด่วน ก่อนอดรับเงิน 10,000

ข่าว

“นายธนกร วังบุญคงชนะ” เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจ่ายเงิน 5,000 บาทรอบแรก

จากโครงการเราไม่ทิ้งกันให้ประชาชนไปแล้ว 11 ล้านคน และเหลือกระบวนการทบทวนสิทธิ์ ส่งข้อมูลเพิ่มเติมอีกประมาณ 5 ล้านคน

คลัง ประกาศ 2 กลุ่มนี้ รีบตรวจสอบสถานะด่วน ก่อนอดรับเงิน 10,000

ซึ่งโครงการจะพยายามจ่ายเงินรอบแรกให้ผู้ได้รับสิทธิ์ครบทั้งหมด หรือปิดโครงการในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เหลือเวลาอีกประมาณ 1 สัปดาห์ทุกคนก็จะได้รับเงินทั้งหมดทุกคน

ก็จะได้รู้ว่าใครได้รับการดูแลบ้าง ส่วนคนที่ไม่ได้รับ 5,000 บาท ก็จะได้รับการช่วยเหลืออย่างอื่นแทน นายธนกรกล่าว

คลัง ประกาศ 2 กลุ่มนี้ รีบตรวจสอบสถานะด่วน ก่อนอดรับเงิน 10,000

สำหรับการรับเรื่องร้องเรียน ได้หารือกับ “นายอุตตม สาวนายน” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่า มีประชาชนจำนวนหนึ่งที่ไม่เข้าข่ายได้รับเงิน 5,000 บาทด้วย

แต่ได้รับความเดือดร้อน ก็จะแบ่งแยกปัญหาและจะส่งมอบให้กระทรวงต่างๆ ที่มีการช่วยเหลือประชาชนดูแล เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้หารือเรียบร้อยแล้ว

คลัง ประกาศ 2 กลุ่มนี้ รีบตรวจสอบสถานะด่วน ก่อนอดรับเงิน 10,000

ทั้งนี้ ระบบได้นำข้อมูลผู้ที่ได้รับสิทธิ์จำนวน 10.6 ล้านคน เข้าในระบบเรียบร้อยแล้ว และจะมีการอัพเดตจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์เป็นระยะตามผลการคัดกรองกลุ่มทบทวนสิทธิ์หรือกลุ่มขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ผ่านเกณฑ์และได้รับสิทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวัน

อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำว่าให้ไปทำผ่านพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนจะหมดปัญหาในการรับเงิน และทำให้การโอนเงินสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง

คลัง ประกาศ 2 กลุ่มนี้ รีบตรวจสอบสถานะด่วน ก่อนอดรับเงิน 10,000

ด้านผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนด้วยความเข้าใจผิด สามารถขอรับสิทธิ์คืนอีกครั้งได้ เข้าเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ใช้ปุ่มสีม่วง ยื่นทบทวนสิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

ส่วนกลุ่มที่ขอข้อมูลเพิ่มเติม มีผู้มาให้ข้อมูลแล้ว 5 ล้านราย ยังขาดอีก 1.3 ล้านราย จึงอยากให้เข้ามาช่วยให้ข้อมูลโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนเอง

คลัง ประกาศ 2 กลุ่มนี้ รีบตรวจสอบสถานะด่วน ก่อนอดรับเงิน 10,000

ที่มา: กระทรวงการคลัง