เช็กเงื่อนไข รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 ไม่ต้องมีบัญชี ธ.ก.ส. ก็รับเงินได้

ข่าว

จากกรณีที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เตรียมพร้อมโอน เงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท รวม 3 เดือน (พ.ค.–ก.ค.)

ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท คาดเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.เป็นต้นไป

เช็กเงื่อนไข รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 ไม่ต้องมีบัญชี ธ.ก.ส. ก็รับเงินได้

สำหรับขั้นตอนการจ่ายเงินดังกล่าว ธ.ก.ส. จะรับข้อมูลผู้ขึ้นทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง 2 กรณี ดังนี้

– กรณีเกษตรกรมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. แล้ว สามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้ โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่

– เกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ ผ่านเว็บไซต์ของ ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

เช็กเงื่อนไข รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 ไม่ต้องมีบัญชี ธ.ก.ส. ก็รับเงินได้

ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เกษตรกรไม่จำเป็นต้องเดินทางไปสาขาของธนาคาร

– ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส.

– สามารถใช้บัตร ATM ของ ธ.ก.ส. ถอนเงินจากตู้ ATM ของทุกธนาคาร

– ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตร ATM ที่ตู้ ATM ของ ธ.ก.ส. ได้

เช็กเงื่อนไข รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 ไม่ต้องมีบัญชี ธ.ก.ส. ก็รับเงินได้

อย่างไรก็ตาม ระบบจะประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความช่วยเหลือในมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน”

เมื่อ ธ.ก.ส. ได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง จะรีบดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไป โดยจะกระจายการโอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ประมาณวันละ 1 ล้านราย คาดเริ่มทยอยโอนเงินตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.เป็นต้นไป.

เช็กเงื่อนไข รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 ไม่ต้องมีบัญชี ธ.ก.ส. ก็รับเงินได้

ที่มา: Thairath