ทรัพย์สินอดีต ผวจ.ปทุมฯ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ข่าว

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินของ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรณียื่นทุก 3 ปีตลอดเวลาที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เมื่อ 22 ก.ค.64 ขณะดำรงตำแหน่งผู้ว่าฯปทุมธานี

ทรัพย์สินอดีต ผวจ.ปทุมฯ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ทรัพย์สินอดีต ผวจ.ปทุมฯ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

โดย นายชัยวัฒน์ แจ้งว่า ตนเอง นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวม 147,204,877 บาท

ทรัพย์สินอดีต ผวจ.ปทุมฯ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ทรัพย์สินอดีต ผวจ.ปทุมฯ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

เป็นทรัพย์สินของ นายชัยวัฒน์ 38,977,937 บาท นางกุลทรัพย์ 108,215,197 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 11,742 บาท

ทรัพย์สินอดีต ผวจ.ปทุมฯ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ทรัพย์สินอดีต ผวจ.ปทุมฯ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

นายชัยวัฒน์ แจ้งว่า มีหนี้สิน 4,495,097 บาท ซึ่งเป็นหนี้สินจากเงินกู้ธนาคารและสถาบันการเงินอื่น

ทรัพย์สินอดีต ผวจ.ปทุมฯ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ทรัพย์สินอดีต ผวจ.ปทุมฯ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ทั้งนี้ ทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นที่ดินของผู้ยื่นและคู่สมรส 24 รายการ มูลค่ารวมกัน 64,175,850 บาท ที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในหลายเขตของ กทม. หลายอำเภอใน จ.นครราชสีมา และ จ.เลย

เงินลงทุนรวมกัน 27,490,800 บาท เงินฝากรวมกัน 16,859,613 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 12 ราย มูลค่ารวม 20,978,532 บาท

ทรัพย์สินอดีต ผวจ.ปทุมฯ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ทรัพย์สินอดีต ผวจ.ปทุมฯ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

อาทิ ทาวน์เฮาส์ที่อ.เมือง จ.นครราชสีมา บ้านพักเดี่ยวที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ทรัพย์สินอดีต ผวจ.ปทุมฯ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ทรัพย์สินอดีต ผวจ.ปทุมฯ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

อาคารชุด เขตห้วยขวาง กทม. สิทธิและสัมปทานของผู้ยื่นและคู่สมรส มูลค่ารวม 7,447,079 บาท ยานพาหนะในชื่อของคู่สมรส 1,800,000 บาท

ทรัพย์สินอดีต ผวจ.ปทุมฯ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ทรัพย์สินอดีต ผวจ.ปทุมฯ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

รายการทรัพย์สินอื่นจำนวน 15 รายการ มูลค่ารวม 12,473,000 บาท

ทรัพย์สินอดีต ผวจ.ปทุมฯ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ทรัพย์สินอดีต ผวจ.ปทุมฯ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ประกอบด้วย พระเครื่อง 61 องค์ พระบูชา 61 องค์

ภาพเขียนและภาพพิมพ์ 15 ชิ้น

เฟอร์นิเจอร์โบราณ 39 ชิ้น

ทรัพย์สินอดีต ผวจ.ปทุมฯ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ทรัพย์สินอดีต ผวจ.ปทุมฯ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ทองคำแท่งน้ำหนัก 40 บาท ทองรูปพรรณและพระเลี่ยมทอง 13 ชิ้น สร้อยคอ 28 เส้น สร้อยข้อมือและกำไล 29 เส้น

นาฬิกา 3 เรือน จี้เพชร 5 ชิ้น แหวน 25 วง ต่างหู 8 คู่ ชุดทองคำ 1 บาท

ทรัพย์สินอดีต ผวจ.ปทุมฯ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ทรัพย์สินอดีต ผวจ.ปทุมฯ ชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม

ที่มา: Khaosod