SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส 4 ใครได้รับอย่ากดเด็ดขาด

ข่าว

ยังคงเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากสำหรับประเด็นที่มีประชาชนได้รับ SMS จากการลงทะเบียนรับสิทธิ์ “โครงการคนละครึ่ง เฟส 4” นั้น

SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส 4 ใครได้รับอย่ากดเด็ดขาด

คนละครึ่ง

SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส 4 ใครได้รับอย่ากดเด็ดขาด

โดยทางธนาคารกรุงไทย ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวเป็นการกระทำของมิจฉาชีพที่แอบอ้างโครงการคนละครึ่ง ส่ง SMS หลอกขอข้อมูลส่วนตัว

โดยส่ง Link ปลอม ให้กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน และนำไปทุจริตโอนเงินออกจากบัญชีลูกค้า ซึ่งธนาคารกรุงไทยไม่มีนโยบายขอข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลบัตรเดบิต ของประชาชนโดยการส่ง SMS แต่อย่างใด

SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส 4 ใครได้รับอย่ากดเด็ดขาด

SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส 4 ใครได้รับอย่ากดเด็ดขาด

SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส 4 ใครได้รับอย่ากดเด็ดขาด

จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังในการให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญทางการเงินที่ไม่ควรเปิดเผย เช่น เลขบัตรประชาชน รหัสหลังบัตร เลขหน้าบัตรเดบิต 16 หลัก วันหมดอายุ รหัส Pin เลข CVV 3 ตัว และรหัส OTP

หากในกรณีที่ประชาชนหลงให้ข้อมูลไปแล้ว สามารถแจ้งไปยัง ธนาคารกรุงไทย Contact Center โทร. 02 111 1111 หรือ ตำรวจในพื้นที่เพื่อแจ้งความดำเนินคดี

และสายด่วน ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) โทร. 1155, 1599 และ สายด่วน ปปง. โทร. 1710

SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส 4 ใครได้รับอย่ากดเด็ดขาด

คนละครึ่ง

SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส 4 ใครได้รับอย่ากดเด็ดขาด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งหากประชาชนมีความสนใจรับทราบข่าวสารหรือผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

สามารถตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องได้ที่เว็บไซต์ www.krungthai.com เฟซบุ๊ก Krungthai Care หรือโทร Contact Center โทร 02-111-1111

SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส 4 ใครได้รับอย่ากดเด็ดขาด

คนละครึ่ง

SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์ คนละครึ่ง เฟส 4 ใครได้รับอย่ากดเด็ดขาด

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : ธนาคารกรุงไทยไม่มีนโยบายขอข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลบัตรเดบิต ของประชาชนโดยการส่ง SMS แต่อย่างใด

โดย SMS ดังกล่าวเป็นการกระทำของมิจฉาชีพ ที่แอบอ้างโครงการคนละครึ่ง หลอกขอข้อมูลส่วนตัว โดยส่ง Link ปลอมให้กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน และนำไปทุจริตโอนเงินออกจากบัญชีลูกค้า

ที่มา: Tnews