คลัง เปิดเพิ่มอีก 3 กลุ่ม เตรียมลงทะเบียนรับเยียวยา 5,000 บาท

ข่าว

กองทุนการออมแห่งชาติ หรือกอช. เผยมติครม. เห็นชอบขยายจำนวนผู้ได้รับเงินเยียวยา ผู้ประกอบอาชีพอิสระเพิ่มมากขึ้น โดยลงทะเบียนเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com

เมื่อคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

คลัง เปิดเพิ่มอีก 3 กลุ่ม เตรียมลงทะเบียนรับเยียวยา 5,000 บาท

“น.ส.จารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ” เลขาธิการ กอช. กล่าวว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบขยายจำนวนผู้ได้รับเงินเยียวยา มาตรการดูแลและเยียวยาผล กระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงการคลัง ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น

คลัง เปิดเพิ่มอีก 3 กลุ่ม เตรียมลงทะเบียนรับเยียวยา 5,000 บาท

สมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ที่เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ รับจ้างทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว กิจการส่วนตัว ค้าขาย และนักเรียน นักศึกษา ที่ทำงานพาร์ทไทม์ โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปี ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน

คลัง เปิดเพิ่มอีก 3 กลุ่ม เตรียมลงทะเบียนรับเยียวยา 5,000 บาท

ซึ่งผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของกระทรวงการคลังกำหนด จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

คลัง เปิดเพิ่มอีก 3 กลุ่ม เตรียมลงทะเบียนรับเยียวยา 5,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้ที่มีอาชีพดังกล่าวลงทะเบียนรับเงินได้ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เมื่อผ่านการตรวจคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด จะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

คลัง เปิดเพิ่มอีก 3 กลุ่ม เตรียมลงทะเบียนรับเยียวยา 5,000 บาท

ที่มา: Khaosod, สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station