ข่าวดี! บ้านไหนรหัสประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ขึ้นต้นด้วยตัวเลข 3 ตัวนี้ ได้ใช้ไฟฟรี 3 เดือน

ข่าว

ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับ ผู้ใช้ไฟฟ้า ควรอ่านด่วน! เพราะอาจจะมีสิทธิ์ได้ ใช้ไฟฟรี นานถึง 3 เดือน เมื่อเฟซบุ๊กเพจ “Amarin News” ได้โพสต์ข้อความระบุว่า…

“ข่าวดี PEA เคาะมาตรการช่วยเหลือ สำหรับบ้านอยู่อาศัย ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน มี.ค.-พ.ค. 63 สำหรับรหัสประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า Type ที่เลข 3 ตัวหน้าขึ้นต้นด้วย 111 ได้ใช้ไฟฟรี 3 เดือน”

ข่าวดี! บ้านไหนรหัสประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ขึ้นต้นด้วยตัวเลข 3 ตัวนี้ ได้ใช้ไฟฟรี 3 เดือน

ใช้ไฟฟ้าฟรี 3 เดือน

ข่าวดี! บ้านไหนรหัสประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ขึ้นต้นด้วยตัวเลข 3 ตัวนี้ ได้ใช้ไฟฟรี 3 เดือน

ลายละเอียดตามนี้

ข่าวดี! บ้านไหนรหัสประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ขึ้นต้นด้วยตัวเลข 3 ตัวนี้ ได้ใช้ไฟฟรี 3 เดือน

เช็กด่วนเลย

ข่าวดี! บ้านไหนรหัสประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ขึ้นต้นด้วยตัวเลข 3 ตัวนี้ ได้ใช้ไฟฟรี 3 เดือน

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา: Amarin News