เช็กสถานะเลย! เราไม่ทิ้งกัน โอนอีกวันนี้ 220,000 ราย

ข่าว

วันที่ 6 พ.ค. “นายลวรณ แสงสนิท” ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า ในวันนี้ แม้จะเป็นวันหยุดราชการ ระบบการโอนเงินของธนาคารต่างๆ จะไม่ดำเนินการ

แต่ธนาคารกรุงไทยจะโอนให้กับผู้ผ่านเกณฑ์ที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย จำนวน 220,000 ราย

เช็กสถานะเลย! เราไม่ทิ้งกัน โอนอีกวันนี้ 220,000 ราย

ล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 12.8 ล้านราย ซึ่งจะโอนเงินให้ครบ 11 ล้านรายภายในวันที่ 8 พ.ค.นี้ และส่วนที่เหลือประมาณ 1.8 ล้านราย จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า

“นายลวรณ” กล่าวต่อว่า ส่วนความคืบหน้าของการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา 5,000 บาท แบ่งประชาชนออกเป็น 2 กลุ่มหลัก คือ…

เช็กสถานะเลย! เราไม่ทิ้งกัน โอนอีกวันนี้ 220,000 ราย

1. กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง กระทรวงการคลังจะพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป

เช็กสถานะเลย! เราไม่ทิ้งกัน โอนอีกวันนี้ 220,000 ราย

2. กลุ่มที่ได้รับสิทธิ แต่ชื่อบัญชีไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลที่ลงทะเบียนไว้ ในกรณีนี้ท่านสามารถแก้ไขบัญชีให้ถูกต้องได้ (“เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงิน” ปุ่มสีเหลือง)

ซึ่งเมื่อท่านเข้าไปเปลี่ยนแปลงวิธี/ข้อมูลการรับเงินแล้วจะขึ้นสถานะ “อยู่ระหว่างการตรวจสอบวิธี/ข้อมูลการรับเงินที่ท่านแก้ไข”

เช็กสถานะเลย! เราไม่ทิ้งกัน โอนอีกวันนี้ 220,000 ราย

“นายลวรณ” กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ การแก้ไขบัญชีสามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง หากยังไม่เรียบร้อย ขอแนะนำให้ไปผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนจะสะดวกที่สุด โดยไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมอีก กระทรวงการคลังจะมีการตรวจสอบและโอนเงินให้ทุกสัปดาห์ในวันอังคาร

เช็กสถานะเลย! เราไม่ทิ้งกัน โอนอีกวันนี้ 220,000 ราย

โฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวย้ำด้วยว่า กลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมจำนวนประมาณ 6.5 ล้านราย โดยในจำนวนนี้มีผู้ที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน อีกประมาณ 6 แสนราย

โปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิจากมาตรการเยียวยา 5,000 บาทอย่างรวดเร็ว

เช็กสถานะเลย! เราไม่ทิ้งกัน โอนอีกวันนี้ 220,000 ราย

ที่มา: Khaosod, เราไม่ทิ้งกัน