โค้งสุดท้ายแล้ว! เช็กสถานะ เราไม่ทิ้งกัน 3 ข้อความแบบไหนได้-ไม่ได้เงิน 5,000

ข่าว

โค้งสุดท้ายแล้ว! รีบเช็กสถานะเลย 3 ข้อความสำคัญ แบบไหนได้หรือไม่ได้ เงินเยียวยา 5,000 บาท “นายลวรณ แสงสนิท” ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

กล่าวถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยา 5,000 บาท จากการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ล่าสุดมีผู้ผ่านเกณฑ์แล้ว 12.8 ล้านราย

โค้งสุดท้ายแล้ว! เช็กสถานะ เราไม่ทิ้งกัน 3 ข้อความแบบไหนได้-ไม่ได้เงิน 5,000

โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองตั้งแต่รอบแรก 4.4 ล้านราย กลุ่มที่ขอข้อมูลประกอบอาชีพเพิ่มเติมและผ่านเกณฑ์ 5.0 ล้านราย และกลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิและผ่านเกณฑ์ 3.3 ล้านราย

“นายลวรณ” กล่าวต่อว่า โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับสิทธิส่วนใหญ่ 11.0 ล้านราย ภายในวันที่ 8 พ.ค.นี้ และส่วนที่เหลือประมาณ 1.8 ล้านราย จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในสัปดาห์หน้า

โค้งสุดท้ายแล้ว! เช็กสถานะ เราไม่ทิ้งกัน 3 ข้อความแบบไหนได้-ไม่ได้เงิน 5,000

ทั้งนี้ กลุ่มที่ขอข้อมูลการประกอบอาชีพเพิ่มเติมประมาณ 6.5 ล้านราย โดยในจำนวนนี้มีผู้ที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com อีกประมาณ 6 แสนราย โปรดมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ในการรับสิทธิอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้ ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะล่าสุดด้วยตนเองได้ที่เว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน (“ตรวจสอบสถานะ” ปุ่มสีเทา) ซึ่งเป็นวิธีการที่สะดวกและรวดเร็วที่สุด เพราะจะมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกวัน ไม่มีค่าใช้จ่ายและลดการเผชิญความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยหน้าจอจะแสดงผลเป็นสถานะต่างๆ เช่น

โค้งสุดท้ายแล้ว! เช็กสถานะ เราไม่ทิ้งกัน 3 ข้อความแบบไหนได้-ไม่ได้เงิน 5,000

หากได้รับสิทธิจะพบข้อความว่า “ท่านได้รับสิทธิมาตรการเยียวยา 5,000 บาท กระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินให้ท่านโดยเร็วที่สุด” ในกรณีนี้โปรดรอรับการโอนเงินเข้าบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ได้ลงทะเบียนไว้

หากพบข้อความว่า “อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่นำส่งเพิ่มหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลที่ขอทบทวนสิทธิ” ในกรณีนี้โปรดรอการตรวจสอบข้อมูลหรือการลงพื้นที่ของผู้พิทักษ์สิทธิซึ่งจะเร่งดำเนินการให้อย่างรวดเร็ว

โค้งสุดท้ายแล้ว! เช็กสถานะ เราไม่ทิ้งกัน 3 ข้อความแบบไหนได้-ไม่ได้เงิน 5,000

หากไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรอง จะพบข้อความว่า “ไม่ได้รับสิทธิ” พร้อมระบุเหตุผล ซึ่งหากไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองสามารถขอทบทวนสิทธิได้ (“ยื่นทบทวนสิทธิ” ปุ่มสีม่วง) ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้กำหนดปิดรับยื่นทบทวนสิทธิในวันที่ 10 พ.ค.นี้ เวลา 24.00 น.

โค้งสุดท้ายแล้ว! เช็กสถานะ เราไม่ทิ้งกัน 3 ข้อความแบบไหนได้-ไม่ได้เงิน 5,000

ที่มา: Khaosod, เราไม่ทิ้งกัน