การไฟฟ้าแจงแล้ว จ่ายบิลเดือนเม.ย. วันไหนถึงได้ลดราคา

ข่าว

วันที่ 7 พ.ค. หลังจากครม.มีมติ ปรับลดค่าไฟฟ้าเป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนมี.ค.-พ.ค. โดยผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 จะได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี เป็นเวลา 3 เดือน

ส่วนผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.2 และประเภท 1.3 จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดการใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา 3 เดือน ระหว่างเดือนมี.ค.-พ.ค. โดยเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนก.พ.เป็นเดือนฐาน

การไฟฟ้าแจงแล้ว จ่ายบิลเดือนเม.ย. วันไหนถึงได้ลดราคา

แต่ในช่วงต้นพ.ค. เกิดความสับสนกับผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนมาก เมื่อได้รับบิลค่าไฟฟ้า โดยค่าไฟฟ้ายังสูงเท่าเดิม ไม่ได้ปรับลดค่าไฟฟ้าลง โดยใช้เดือนก.พ.เป็นเดือนฐาน ทำให้ประชาชนเกิดความสงสัย

ล่าสุด กฟน. และกฟภ. ได้แถลงชี้แจงถึงเรื่องนี้ โดยระบุว่า… ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.2563 โดยให้สิทธิ์ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภทที่ 1.1, 1.2 และ 1.3 ได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าเป็นเวลา 3 เดือนนั้น

การไฟฟ้าแจงแล้ว จ่ายบิลเดือนเม.ย. วันไหนถึงได้ลดราคา

“นายจาตุรงค์ สุริยาศศิน” ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะโฆษก MEA ชี้แจงรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ดังต่อไปนี้

1. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.1 จะได้รับสิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี เป็นเวลา 3 เดือน ของค่าไฟฟ้าเดือนมี.ค.-พ.ค.2563

2. ผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัย ประเภท 1.2 และประเภท 1.3 จะได้รับสิทธิ์ส่วนลดการใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา 3 เดือน ในค่าไฟฟ้าขอาเดือนมี.ค.-พ.ค.2563 โดยเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนก.พ.เป็นเดือนฐาน

2.1 หากมีการใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหน่วยเดือนฐาน คิดค่าไฟฟ้าตามที่ใช้จริง

2.2 หากมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือนฐาน

2.3 หากมีการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 801-3,000 หน่วยต่อเดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนฐาน บวก 50% ของจำนวนหน่วยที่เกินจากเดือนฐาน

2.4 หากมีการใช้ไฟฟ้ามากกว่า 3,000 หน่วยต่อเดือนขึ้นไป คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับหน่วยเดือนฐาน บวก 70% ของจำนวนหน่วยที่เกินจากเดือนฐาน

การไฟฟ้าแจงแล้ว จ่ายบิลเดือนเม.ย. วันไหนถึงได้ลดราคา

หน่วยที่ใช้ในแต่ละเดือน สามารถตรวจสอบจากใบแจ้งค่าไฟฟ้าตามรอบการจดหน่วยดังนี้

หน่วยเดือนก.พ.2563 เป็นฐานในการอ้างอิง ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในช่วงวันที่ 14 ก.พ. ถึงวันที่ 13 มี.ค.2563

หน่วยเดือนมี.ค.2563 ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในช่วงวันที่ 14 มี.ค. ถึงวันที่ 13 เม.ย.2563

หน่วยเดือนเม.ย.2563 ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในช่วงวันที่ 14 เม.ย. ถึงวันที่ 13 พ.ค.2563

หน่วยเดือนพ.ค.2563 ได้แก่ หน่วยในใบแจ้งค่าไฟฟ้าที่มีการจดหน่วยในช่วงวันที่ 14 พ.ค.ถึงวันที่ 13 มิ.ย.2563

โดยตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.2563 สามารถนำใบแจ้งค่าไฟฟ้าเดิมที่ยังไม่ได้ระบุส่วนลดการใช้ไฟฟ้าตามมาตรการนี้ ไปชำระค่าไฟฟ้าซึ่งจะได้รับสิทธิ์ส่วนลดโดยอัตโนมัติ

การไฟฟ้าแจงแล้ว จ่ายบิลเดือนเม.ย. วันไหนถึงได้ลดราคา

ส่วนกรณีชำระค่าไฟฟ้าไปแล้ว โดยยังไม่ได้สิทธิ์ส่วนลด MEA จะคืนเงินโดยหักลดในค่าไฟฟ้าเดือนมิ.ย.2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าและสิทธิ์ส่วนลดการใช้ไฟฟ้าตามมาตรการนี้ได้ที่ www.mea.or.th ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค.2563 เป็นต้นไป

การไฟฟ้าแจงแล้ว จ่ายบิลเดือนเม.ย. วันไหนถึงได้ลดราคา

สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ประเภท 111 ค่าไฟฟ้าเดือนมี.ค.-พ.ค.2563 ใช้ไฟฟ้าฟรี

ขณะที่ประเภท 112 , 12 ชำระค่าไฟฟ้าเดือนเม.ย. ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.2563 สามารถใช้ใบแจ้งหนี้เดิมได้ โดยระบบจะปรับยอดชำระให้เป็นยอดใหม่ทันที ตามมาตรการ

การไฟฟ้าแจงแล้ว จ่ายบิลเดือนเม.ย. วันไหนถึงได้ลดราคา

 

ที่มา: Khaosod