เช็กด่วนเลย! เว็บ เยียวยาเกษตรกร เปิดแล้ว ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. ก็ลงได้

ข่าว

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา เวลา 20.00 น. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้เปิดให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 10 ล้านราย ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 บาท รวม 3 เดือน ตั้งแต่ พ.ค.-ก.ค. หรือที่เรียกว่า เงินเยียวยา 15,000 บาท ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com อย่างเป็นทางการ

โดยวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการลงทะเบียน และคาดว่าจะเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.เป็นต้นไป และพบว่าเว็บไซต์ยังเข้าใช้งานได้อย่างราบรื่น

เช็กด่วนเลย! เว็บ เยียวยาเกษตรกร เปิดแล้ว ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. ก็ลงได้

ทั้งนี้ เว็บไซต์ได้ขอให้เกษตรกรเตรียมข้อมูล 3 ข้อ คือ

1. หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน

2. หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

3. บัญชีเงินฝากธนาคาร เพื่อแจ้งข้อมูล 2 ปุ่ม คือ ปุ่มสีเขียว

สำหรับแจ้งช่องทางการรับโอนเงิน และ ปุ่มสีเหลือง สำหรับตรวจสอบผลการโอนเงิน

เช็กด่วนเลย! เว็บ เยียวยาเกษตรกร เปิดแล้ว ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. ก็ลงได้

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานของรัฐ รายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.2563) จำนวน 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท

โดยเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. สามารถแจ้งบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารใดก็ได้ ผ่านเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ของ ธ.ก.ส. ได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค.2563 เป็นต้นไป

เช็กด่วนเลย! เว็บ เยียวยาเกษตรกร เปิดแล้ว ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. ก็ลงได้

หลังจากระบบประมวลข้อมูลและตรวจสอบบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับความช่วยเหลือในมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน” แล้ว เมื่อ ธ.ก.ส. ได้รับเงินจากกระทรวงการคลัง จะรีบดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรต่อไป

โดยจะกระจายการโอนครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ ประมาณวันละ 1 ล้านราย คาดเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค.2563 เป็นต้นไป

เช็กด่วนเลย! เว็บ เยียวยาเกษตรกร เปิดแล้ว ไม่มีบัญชี ธ.ก.ส. ก็ลงได้

อ่านเพิ่มเติม : เช็กเงื่อนไข รับเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 ไม่ต้องมีบัญชี ธ.ก.ส. ก็รับเงินได้

ที่มา: Khaosod