หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

ความเชื่อ

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ซึ่งถูกขุดพบโดยบังเอิญเมื่อวันจันทร์ที่ 2 ขึ้น 12 ค่ำ ปีกุน เดือน 12 พ.ศ. 2502 ที่หมู่บ้านหนองตาโล่ ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี จากการที่คนงานได้มาขุดเอาดินในคลองระพีพัฒน์

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

ซึ่งถือเป็นสายน้ำสำคัญที่ขุดขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 บริเวณใกล้กับประตูระบายน้ำพระเอกาทศรถ  ไปใช้ถมริมตลิ่งบริเวณอื่นที่ถูกน้ำกัดเซาะ เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีลักษณะเป็นตลิ่งกว้างกว่าบริเวณอื่นๆ

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าในอดีตว่า ก่อนจะพบองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์นั้น ที่นี่เคยเป็นเนินดินที่มีระดับสูงกว่าองค์หลวงพ่อ มีเฉพาะทางเดินแคบๆ เท่านั้น หลังจากคนงานได้มาขุดดินที่เป็นเนินนั้นไปถมริมตลิ่งบริเวณที่น้ำกัดเซาะพัง

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

เมื่อขุดลึกลงไปกลับพบว่าดินส่วนหนึ่งมีความแข็งแน่นกว่าปกติขุดต่อไปไม่ได้จึงพากันลงไปสำรวจและพยายามขุดดินรอบๆ ออก ขุดไปขุดมาปรากฏว่าก้อนดินขนาดใหญ่ที่แน่นๆ นั้นได้แตกกะเทาะออกมาเป็นรูปองค์พระ

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

ชาวบ้านที่ได้ทราบข่าวจึงอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่ด้านบนและสร้างวิหารสำหรับหลวงพ่อขึ้นตรงบริเวณที่ค้นพบองค์พระนั่นเอง

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

ชาวบ้านมักจะมากราบไหว้ขอพร เมื่อได้สมปรารถนาแล้วจึงเกิดศรัทธา บอกเล่าต่อ ๆ กันออกไปจนพากันเรียกว่า “หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์”

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

ปัจจุบันนี้ไม่เพียงแต่คนในพื้นที่เท่านั้นที่เคารพศรัทธาในองค์หลวงพ่อ ที่วิหารฯมีนักท่องเที่ยว ประชาชนจากทุกทิศทุกทางหลั่งไหลมากราบไหว้ขอพรจากหลวงพ่ออย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายทุกวัน

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์เป็นวิหารเดี่ยว ตั้งขึ้นมาหลังเดียวโดยไม่มีวัด ลักษณะสวยงามตามแบบฉบับสถาปัตยกรรมไทย

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

ภายในวิหารมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับผู้มาเยือนตลอดเวลาที่เปิดทำการ โถงด้านนอกจะเป็นโซนบูชาดอกไม้ธูปเทียน

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

และมีองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์จำลองประดิษฐานไว้สำหรับผู้ที่มานอกเวลาทำการไม่สามารถเข้าไปกราบองค์จริงที่ด้านในได้

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

หากใครที่ต้องการจะจุดธูป เทียน ให้ปักไว้ที่บริเวณนี้ได้เลย ห้ามนำธูปเทียนเข้าไปปักด้านหน้าใกล้กับหลวงพ่อฯ องค์จริง สามารถวางดอกไม้ได้อย่างเดียว

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

การขอพรจาก หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ไม่ซับซ้อนเพียงตั้งนะโม 3 จบกล่าวคำบูชาตามป้ายแล้วอธิษฐานขอพรที่ปรารถนา ถ้าหากว่าสมหวังดังที่อธิษฐานไว้แล้วก็ค่อยมาถวายสิ่งของหรือทำการแก้บน (ถ้าหากได้บนไว้)

วิหารหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

คำบูชาองค์หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด ๓ จบ)
พุทธังศักดิ์สิทธิ์ สิทธัตถะ นะชาลีติ
ธัมมังศักดิ์สิทธิ์ สิทธัตถะ นะชาลีติ
สังฆังศักดิ์สิทธิ์ สิทธัตถะ นะชาลีติ

เสร็จแล้วให้ระลึกถึงหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นจึงอธิฐานตามสิ่งที่ปรารถนา

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

คาถาบูชาหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

มีหลายเสียงว่ากันว่า องค์หลวงพ่อมีความศักดิ์สิทธิ์มาก อธิษฐานขอพรอะไรก็สำเร็จสมดังที่ปรารถนาทุกอย่าง ส่วนใครที่อยากเช่าวัตถุมงคลหลวงพ่อสำเร็จ ที่นี่ก็มีเปิดให้เช่าตามความศรัทธาของแต่ละคนเช่นกัน

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็สำเร็จทุกสิ่ง

ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนให้ความสนใจและมักเดินทางไปเยือนเพื่อขอพรจากที่นี่เสมอ หากใครที่มีโอกาสได้ไปเยือนสระบุรีแล้ว ไม่ได้ไปไหว้ขอพร หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ถือว่าพลาดอย่างแรง

เรียบเรียงโดย: ThaiNews4U