อดีต รมว. คลัง แนะ หากมีบัตรประชาชนไทย ควรได้เงินชดเชยเท่ากัน

ข่าว

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทางด้าน “ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แสดงความเห็นถึง วิธีการเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ว่า วิธีที่เหมาะสมและรวดเร็ว คือ หากมีบัตรประชาชนไทย ควรได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคน เนื่องจาก…

อดีต รมว. คลัง แนะ หากมีบัตรประชาชนไทย ควรได้เงินชดเชยเท่ากัน

1. รัฐบาลไทยใช้เงินจำนวนมากถึง 1.9 ล้านล้านบาท คิดเป็น 11.4% ของจีดีพี เพื่อแก้วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 โดยเป็นเงินกู้ถึง 1 ล้านล้านบาท ประชาชนไทยทุกคน จะร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน

2. รัฐบาลมีเป้าหมายกู้เงิน เพื่อมาชดเชยเยียวยาประชาชน 600,000 ล้านบาท และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท

อดีต รมว. คลัง แนะ หากมีบัตรประชาชนไทย ควรได้เงินชดเชยเท่ากัน

3. วิธีการเยียวยาของรัฐบาล มีเงื่อนไขยุ่งยากมาก ชดเชยประชาชนแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน เช่น การให้ประชาชนที่ค้าขายทำงานเอง และแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม คนละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน

มีประชาชนลงทะเบียนกว่า 28 ล้านคน เดิมรัฐบาลจะให้ 9 ล้านคน แต่หลังๆ มานี้ รัฐบาลได้เพิ่มผู้มีสิทธิเป็น 14 ล้านคน แล้วก็เพิ่มเป็น 16 ล้านคน เนื่องจากเงื่อนไขมาก จึงเกิดความล่าช้าไม่ทันกาล ในขณะที่ประชาชนไม่มีรายได้ไม่มีกิน

อดีต รมว. คลัง แนะ หากมีบัตรประชาชนไทย ควรได้เงินชดเชยเท่ากัน

4. การชดเชยแรงงาน ในระบบประกันสังคมก็ยิ่งยุ่งยาก ล่าช้าและไม่เท่าเทียม

5. การชดเชยเกษตรกร กลับชดเชยให้เป็นต่อครอบครัว ซึ่งลักลั่นกับกรณีเยียวยา

6. กรณีนี้ เหตุเกิดจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ทั่วโลก ประชาชนไทยทุกคนได้รับผลกระทบ รัฐบาลจึงควรชดเชยทุกคน เท่ากัน ทันที ไม่ยุ่งยาก ไม่ล่าช้า ไม่มีเงื่อนไขมาก การให้เงินชดเชยไม่เท่ากันไม่เป็นธรรม

อดีต รมว. คลัง แนะ หากมีบัตรประชาชนไทย ควรได้เงินชดเชยเท่ากัน

ที่มา: Matichon