รีบเช็กสถานะด่วนเลย! เราไม่ทิ้งกัน โอนเงิน 5,000 ทั้งผู้ผ่านเกณฑ์รายเก่า-ใหม่วันนี้

ข่าว

วันที่ 11 พ.ค. ทางด้าน “นายลวรณ แสงสนิท” ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึงความคืบหน้าการจ่าย เงินเยียวยา 5,000 บาท ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน ว่า…

วันนี้กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินให้กับผู้ผ่านเกณฑ์ 1.1 ล้านคน ซึ่งในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ผ่านเกณฑ์รายเดิมที่เคยได้รับเงินงวดแรกแล้วในเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา และจะได้รับเงินเป็นเดือนที่ 2

รีบเช็กสถานะด่วนเลย! เราไม่ทิ้งกัน โอนเงิน 5,000 ทั้งผู้ผ่านเกณฑ์รายเก่า-ใหม่วันนี้

“นายลวรณ” กล่าวต่อว่า ส่วนวันที่ 12 พ.ค.นี้ กระทรวงการคลัง จะจ่ายเงินเยียวยาให้อีก 1.6 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ได้เงินเป็นครั้งแรก โดยจะได้รับเงินเยียวยารวดเดียว 10,000 บาท

รีบเช็กสถานะด่วนเลย! เราไม่ทิ้งกัน โอนเงิน 5,000 ทั้งผู้ผ่านเกณฑ์รายเก่า-ใหม่วันนี้

ทั้งนี้ การจ่ายเงินในเดือนที่ 2 สำหรับผู้ที่ได้รับเงินงวดแรกในเดือนเม.ย.นั้น กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินให้ตรงกับวันที่ได้รับในงวดแรก

รีบเช็กสถานะด่วนเลย! เราไม่ทิ้งกัน โอนเงิน 5,000 ทั้งผู้ผ่านเกณฑ์รายเก่า-ใหม่วันนี้

“นายลวรณ” กล่าวอีกว่า โดยกระทรวงการคลังได้เริ่มจ่ายเงินงวดที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค.ที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งตรงกับวันแรกที่ได้จ่ายเงินในเดือนเม.ย.

อย่างไรก็ตาม หากการจ่ายเงินในงวดที่ 2 ตรงกับวันหยุด หรือเสาร์ อาทิตย์ กระทรวงการคลังจะเลื่อนมาจ่ายในวันจันทร์แทน

รีบเช็กสถานะด่วนเลย! เราไม่ทิ้งกัน โอนเงิน 5,000 ทั้งผู้ผ่านเกณฑ์รายเก่า-ใหม่วันนี้

ที่มา: Khaosod