เศรษฐีใจบุญ จิมมี่ ชวาลา มอบจักรยานให้น้อง 100 คัน

All News

อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆ น่าชื่นชมอย่าง จิมมี่ ชวาลา มอบจักรยานให้แก่นักเรียนจำนวน 100 คัน จากคุณจิมมี่ ชวาลา เศรษฐีใจบุญเมืองนครศรีธรรมราช โดยชมรมจักรยานทุ่งสง ให้แก่นักที่บ้านห่างไกลจากโรงเรียน

เศรษฐีใจบุญ จิมมี่ ชวาลา มอบจักรยานให้น้อง 100 คัน

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้คัดเลือกนักเรียนในอำเภอทุ่งสง และอำเภอนาบอน รวมทั้งสิ้น 25 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน รับมอบจักรยานในครั้งนี้ จำนวน 90 คัน

เศรษฐีใจบุญ จิมมี่ ชวาลา มอบจักรยานให้น้อง 100 คัน

ส่วนจักรยานที่เหลืออีก 10 คัน จะนำไปเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล และทราบข้อมูลของนักเรียนอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมนักเรียนได้อย่างถูกต้อง ต่อไป

เศรษฐีใจบุญ จิมมี่ ชวาลา มอบจักรยานให้น้อง 100 คัน

เศรษฐีใจบุญ จิมมี่ ชวาลา มอบจักรยานให้น้อง 100 คัน

เศรษฐีใจบุญ จิมมี่ ชวาลา มอบจักรยานให้น้อง 100 คัน