“หม่อมเต่า” ส่งสัญญาณ เล็งขึ้นเบี้ยประกันสังคม อ้างเมืองนอกเก็บเยอะกว่า

ข่าว

โครงสร้างกองทุน ประกันสังคม เล็งปรับปรุง ขึ้นเบี้ยประกันสังคม มาตรา 33 โดยทางด้าน “หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

ส่งสัญญาณ เล็งขึ้นเบี้ยประกันสังคม 28.5 เปอร์เซ็น จากเดิม 12.5เปอร์เซ็น มีรายงานว่า หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

"หม่อมเต่า" ส่งสัญญาณ เล็งขึ้นเบี้ยประกันสังคม อ้างเมืองนอกเก็บเยอะกว่า

พร้อมทั้งเปิดเผยว่า กองทุนประกันสังคมที่ก่อตั้งมาเป็นเวลา 30 ปี ขณะนี้มีการนำเงินเข้ากองทุนเพียงร้อย 12.5 เท่านั้น

"หม่อมเต่า" ส่งสัญญาณ เล็งขึ้นเบี้ยประกันสังคม อ้างเมืองนอกเก็บเยอะกว่า

แบ่งเป็นลูกจ้างร้อยละ 5 นายจ้างร้อยละ 5 และรัฐบาลสมทบอีก 2.5% แต่ในประเทศที่พัฒนามีการนำเงินเข้ากองทุนในลักษณะนี้ถึงร้อยละ 30.5

"หม่อมเต่า" ส่งสัญญาณ เล็งขึ้นเบี้ยประกันสังคม อ้างเมืองนอกเก็บเยอะกว่า

แต่ในประเทศที่พัฒนามีการนำเงินเข้ากองทุนในลักษณะนี้ถึงร้อยละ 30.5 ซึ่งจะทำให้กองทุนมีเสถียรภาพ เกิดความมั่นคง และดูแลผู้ประกันตนได้แบบไม่ติดขัด

"หม่อมเต่า" ส่งสัญญาณ เล็งขึ้นเบี้ยประกันสังคม อ้างเมืองนอกเก็บเยอะกว่า

ส่วนของประเทศไทยนั้นเห็นว่าควรจะนำเข้าประมาณร้อยละ 28.5 และส่วนตัวมีความเห็นว่าควรดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างกองทุนประกันสังคม ซึ่งส่วนนี้กำลังศึกษารายละเอียด เพราะนับแต่ตั้งกองทุนมายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เลย

"หม่อมเต่า" ส่งสัญญาณ เล็งขึ้นเบี้ยประกันสังคม อ้างเมืองนอกเก็บเยอะกว่า

โพสต์ดังกล่าว

ที่มา: Amarin News, Amarintv