รีบเช็กด่วนเลย! ธ.ก.ส. เริ่มโอนเงิน เยียวยาเกษตรกร 5,000 บาทแล้ววันนี้

ข่าว

จากกรณี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดให้เกษตรตรวจเช็กข้อมูล ตรวจสอบสิทธิ์รายชื่อ และข้อมูล ทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา

เพื่อจะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค.) ให้กับผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร

รีบเช็กด่วนเลย! ธ.ก.ส. เริ่มโอนเงิน เยียวยาเกษตรกร 5,000 บาทแล้ววันนี้

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรไม่เกิน 10 ล้านราย ประกอบด้วย

1. เกษตรกรเป้าหมายกลุ่มแรก ได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง จำนวน 8.43 ล้านราย

รีบเช็กด่วนเลย! ธ.ก.ส. เริ่มโอนเงิน เยียวยาเกษตรกร 5,000 บาทแล้ววันนี้

2. เกษตรกรเป้าหมาย กลุ่มที่สอง ได้แก่ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียน ไม่เกิน 1.57 ล้านราย รวมวงเงินของโครงการไม่เกิน 150,000 ล้านบาท ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

รีบเช็กด่วนเลย! ธ.ก.ส. เริ่มโอนเงิน เยียวยาเกษตรกร 5,000 บาทแล้ววันนี้

ล่าสุดวันที่ 15 พ.ค. วันนี้เป็นวันแรกที่ ธ.ก.ส. เริ่มโอนเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท ให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 จำนวน 1 ล้านราย และจะทยอยโอนเงินล็อตแรกให้แก่เกษตรกรอีก 2.3 ล้านคน วงเงินรวมทั้งหมด 1.5 หมื่นล้านบาท

รีบเช็กด่วนเลย! ธ.ก.ส. เริ่มโอนเงิน เยียวยาเกษตรกร 5,000 บาทแล้ววันนี้

ทั้งนี้ สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการโอนเงินได้ที่ช่องทางเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกร.com และการแจ้งผลทางเอสเอ็มเอสไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ลงทะเบียนเอาไว้กับทางธ.ก.ส.

รีบเช็กด่วนเลย! ธ.ก.ส. เริ่มโอนเงิน เยียวยาเกษตรกร 5,000 บาทแล้ววันนี้

ที่มา: Khaosod, เยียวยาเกษตรกร