คลัง ขอโทษส่ง SMS ผิด! แจ้งกลุ่มทบทวนสิทธิ์ 4.7 แสนราย อดได้รับ 5,000

ข่าว

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. ทางด้าน “นายลวรณ แสงสนิท” ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า…

เมื่อวานนี้ (14 พ.ค.) กระทรวงการคลังส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณายื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายใต้มาตรการ เงินเยียวยา 5,000 บาท โดยมีกลุ่มผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวน 4.7 แสนราย

คลัง ขอโทษส่ง SMS ผิด! แจ้งกลุ่มทบทวนสิทธิ์ 4.7 แสนราย อดได้รับ 5,000

ได้รับแจ้งว่า ไม่ได้รับสิทธิ์เนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลหัวหน้าครัวเรือนเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรแล้ว

คลัง ขอโทษส่ง SMS ผิด! แจ้งกลุ่มทบทวนสิทธิ์ 4.7 แสนราย อดได้รับ 5,000

ทั้งนี้กระทรวงการคลังตรวจสอบพบว่า ฐานข้อมูลเกษตกรที่กระทรวงการคลังได้รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในเดือนมี.ค.2563 และใช้ในการพิจารณาตรวจสอบคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท มีผู้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรจำนวน 9 ล้านคน

ต่อมาในเดือนเม.ย.2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดให้เกษตรกรปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันเพื่อรับสิทธิ์มาตรการเยียวยาเกษตรกร ทำให้ฐานข้อมูลเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป โดยมีผู้เป็นหัวหน้าครัวเรือนเกษตรลดลงเหลือ 8.3 ล้านคน

คลัง ขอโทษส่ง SMS ผิด! แจ้งกลุ่มทบทวนสิทธิ์ 4.7 แสนราย อดได้รับ 5,000

“นายลวรณ” กล่าวต่อว่า กระทรวงการคลังขออภัยในความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าผู้ขอทบทวนสิทธิ์กลุ่มนี้ยังไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ กระทรวงการคลังจะตรวจสอบคัดกรองให้อีกครั้งกับฐานข้อมูลชุดล่าสุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยเร็วที่สุด

หากผ่านเกณฑ์การคัดกรอง กระทรวงการคลังจะโอนเงินเยียวยาให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์หน้า

คลัง ขอโทษส่ง SMS ผิด! แจ้งกลุ่มทบทวนสิทธิ์ 4.7 แสนราย อดได้รับ 5,000

ทั้งนี้ ได้ส่ง SMS แจ้งให้ผู้ขอทบทวนสิทธิ์ทราบแล้ว นอกจากนี้ ผู้ขอทบทวนสิทธิ์สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ปุ่มสีเทา “ตรวจสอบสถานะ” อีกทางหนึ่งด้วย

คลัง ขอโทษส่ง SMS ผิด! แจ้งกลุ่มทบทวนสิทธิ์ 4.7 แสนราย อดได้รับ 5,000

ที่มา: Khaosod, เราไม่ทิ้งกัน