ธ.ก.ส. แจงแล้ว! เงินเยียวยาเกษตรกรขึ้นสถานะ ไม่พบข้อมูล ได้เงินหรือไม่?

ข่าว

หลังจากที่ได้เปิดตัวโครงการ www.เยียวยาเกษตรกร.com เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประสบปัญหาในช่วงโควิด 19 ซึ่งผลสรุปออกมาแล้วว่า คนได้รับเงินชุดแรกจำนวน 6.77 ล้านคน

ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร รายละ 5,000 บาท รอบแรกจำนวน 1 ล้านราย

ธ.ก.ส. แจงแล้ว! เงินเยียวยาเกษตรกรขึ้นสถานะ ไม่พบข้อมูล ได้เงินหรือไม่?

เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563ที่ผ่านมา และจะโอนให้เกษตรกรทุกวัน วันละ 1 ล้านราย ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com นั้น

ธ.ก.ส. แจงแล้ว! เงินเยียวยาเกษตรกรขึ้นสถานะ ไม่พบข้อมูล ได้เงินหรือไม่?

และมีบางคนหลังเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการโอนเงินในเว็บไซต์แล้ว ขึ้นข้อความ “ไม่พบข้อมูล” จึงเกิดข้อสงสัยว่าเป็นเพราะอะไร จะได้เงินเยียวยาหรือไม่ ทั้งที่อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามที่รัฐบาลกำหนดแล้ว เหตุใดจึงได้ข้อความดังกล่าว

ธ.ก.ส. แจงแล้ว! เงินเยียวยาเกษตรกรขึ้นสถานะ ไม่พบข้อมูล ได้เงินหรือไม่?

ล่าสุด สื่อเผยว่า ทางเจ้าหน้าที่ธนาคาร ธ.ก.ส. เกี่ยวกับกรณีการโอนเงินรอบแรก 1 ล้านราย และกรณีบางคนได้รับข้อความดังกล่าว ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ธนาคาร ธ.ก.ส. ชี้แจงว่า…

ธ.ก.ส. แจงแล้ว! เงินเยียวยาเกษตรกรขึ้นสถานะ ไม่พบข้อมูล ได้เงินหรือไม่?

กรณีการโอนเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท ของเดือนพฤษภาคมนั้น ตามมติ ครม. ที่จะจ่ายวันละ 1 ล้านราย อาจจะเหลื่อมมาเล็กน้อย เนื่องจากปัจจุบันสาขา ธ.ก.ส. ที่ดำเนินการเปิดอยู่มีทั้งหมด 1,200 สาขา และจะโอนไปที่สาขานั้นๆ ให้เฉพาะช่วงวันธรรมดา ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

ธ.ก.ส. แจงแล้ว! เงินเยียวยาเกษตรกรขึ้นสถานะ ไม่พบข้อมูล ได้เงินหรือไม่?

ส่วนข้อความที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ต้องตกใจ ยืนยันว่าได้แน่นอน แต่เนื่องจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัดข้อมูลยอดบัญชีเกษตรกรส่งมาให้ ธ.ก.ส. แค่ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ดังนั้นเกษตรกรในส่วนนี้ต้องรอรอบ 2 ใครที่ขึ้นไม่พบข้อมูลอย่าพึ่งตกใจนะคะ ได้แน่นอน

ธ.ก.ส. แจงแล้ว! เงินเยียวยาเกษตรกรขึ้นสถานะ ไม่พบข้อมูล ได้เงินหรือไม่?

ที่มา: Thansettakij, เยียวยาเกษตรกร