เลี้ยงลูกจนได้ดี 7 พี่น้องลูกชาวนา เรียนได้เกียรตินิยมทุกคน

All News

ซึ่งทุกคนที่เรียนในระดับชั้นปริญญาตรีนั้นมีผลการเรียนที่ดีมาก และได้จบการศึกษาด้วยบัณฑิตเกียรตินิยมทุกคนเลยทีเดียว อีกทั้งยังได้ทำงานในสาขาวิชาที่เรียนมาอีกด้วย จึงทำให้ทุกคนนั้นได้มีหน้าที่การงานที่ดีทุกคน และแน่นอนว่าลูกทุกคนก็กลับมาดูแลและทดแทนคุณพ่อแม่ เพื่อช่วยให้บั้นปลายชีวิตของพ่อกับแม่นั้นมีความสุข

เลี้ยงลูกจนได้ดี 7 พี่น้องลูกชาวนา เรียนได้เกียรตินิยมทุกคน

โดยบุตรทั้ง 8 คนนั้น ประกอบด้วย

1 นางสาวปริยกร ชินนะแสง อายุ 34 ปี จบ ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1

2 นางสาวแสงระวี ชินนะแสง อายุ 33 ปี จบ ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1

3 นางสาวสีสุดา ชินนะแสง อายุ 31 ปี จบ ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2

4 นางสาวสบาไพ ชินนะแสง อายุ 30 ปี จบ ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2

5 นางสาวสุพรรษา ชินนะแสง อายุ 27 ปี จบ ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1

6 นางสาวถาวรีย์ ชินนะแสง อายุ 23 ปี บัณฑิตป้ายแดง จบ ปริญญาตรี เกียรตินิย อันดับ 1

7 นางสาวระพีพร ชินนะแสง อายุ 21 ปี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 มีผลการเรียนปัจจุบันเกรดเฉลี่ย 3 จุด72

8 ส่วนบุตรชายคนสุดท้อง นายกรวิธญ์ ชินนะแสง อายุ 15

เก่งกันทุกคนเลยครอบครัวนี้

เลี้ยงลูกจนได้ดี 7 พี่น้องลูกชาวนา เรียนได้เกียรตินิยมทุกคน

ความสำเร็จของลูกคือความภูมิใจของพ่อแม่

ลูกทุกคนนั้นต่างรู้สึกยินดี ดีใจ และภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่เรียนจบ และได้ดีกันทุกคน อีกทั้งยังดีใจที่ได้เกิดเป็นลูกของพ่อแม่ โดยพ่อแม่นั้นได้อบรมสั่งสอนลูกทุกคนให้รู้จักคุณค่าของชีวิต และให้ลูกทุกคนได้เรียนหนังสือสูงๆ มีหน้าที่การงานที่ดี แม้พ่อกับแม่จะเป็นแค่ชาวนา แต่ก็เลี้ยงลูกทุกคนให้ประสบความสำเร็จได้

เลี้ยงลูกจนได้ดี 7 พี่น้องลูกชาวนา เรียนได้เกียรตินิยมทุกคน

ทุกคนขอบคุณสถานศึกษาทุกระดับ ที่ให้โอกาสศึกษา ขอบคุณคณาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู้ ขอบคุณทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จของชีวิต ขอบคุณความลำบากของอาชีพทำนา ที่เป็นแรงผลักดันให้ตนและพี่ๆ ได้มาซึ่งบัณฑิตเกียรตินิยม

เลี้ยงลูกจนได้ดี 7 พี่น้องลูกชาวนา เรียนได้เกียรตินิยมทุกคน

เก่งมากๆเลยคะ เป็นครอบครัวตัวอย่างที่เลี้ยงลูกได้ดีมากๆ ขอชื่นชมจ้า

เลี้ยงลูกจนได้ดี 7 พี่น้องลูกชาวนา เรียนได้เกียรตินิยมทุกคน