เห็นด้วยมั้ย ? นโยบายค่าเช่าห้องราคา 999 ต่อเดือน ช่วยคนตกงานจากโควิด

ข่าว

วันที่ 17 พฤษภาคม ทางด้าน นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2) เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการจัดเตรียมอาคารสถานที่พักอาศัย

สำหรับรองรับกลุ่มเป้าหมายและประชาชนที่เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด-19 ภายใต้โครงการ พม. เราไม่ทิ้งกัน

เห็นด้วยมั้ย ? นโยบายค่าเช่าห้องราคา 999 ต่อเดือน ช่วยคนตกงานจากโควิด

พร้อมทั้งเยี่ยมชมตลาดประชารัฐ ซึ่งเป็นตลาดชุมชนที่รวมสินค้าและบริการที่ได้คุณภาพมาตรฐานสำหรับผู้อยู่อาศัยในชุมชน รวมทั้งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับชุมชนอีกด้วย

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวอยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติ (กคช.) ก่อสร้างบนพื้นที่กว่า 63 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุด 5 ชั้น 71 อาคาร ซึ่งแต่ละอาคารมีห้องชุด 1 ห้องนอน ขนาด 33 ตร.ม. รวม 3,191 หน่วย โดยมีผู้อยู่อาศัยทั้งหมดประมาณ 1,850 ครอบครัว 5,500 คน ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ได้แก่ เด็ก 0-6 ปี 52 คน ผู้สูงอายุ 45 คน คนพิการ 20 คน และผู้ป่วยติดเตียง 9 คน

เห็นด้วยมั้ย ? นโยบายค่าเช่าห้องราคา 999 ต่อเดือน ช่วยคนตกงานจากโควิด

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวง พม. ได้รับนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้เข้ามาดูแลกลุ่มคนเปราะบาง คนไร้บ้าน คนตกงานไม่มีที่พัก และคนที่ต้องการหาที่พักราคาถูก

เนื่องจากปัจจุบันมีค่าครองชีพสูงขึ้น รวมทั้งผลกระทบด้านรายได้จากโรคโควิด-19 ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กคช. จึงได้ดำเนินโครงการห้องเช่าราคาถูกเดือนละ 999 บาท เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และบูรณาการร่วมกับกระทรวงแรงงาน

เห็นด้วยมั้ย ? นโยบายค่าเช่าห้องราคา 999 ต่อเดือน ช่วยคนตกงานจากโควิด

โดยกรมจัดหางาน และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สำหรับคนไร้บ้านที่ว่างงาน หากมีทักษะจะมีการจัดหางานให้ ทั้งงานรับจ้างบรรจุและส่งของ งานทำความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย รวมทั้งอาชีพอื่นๆ ที่เหมาะสมตามทักษะ

ส่วนผู้ที่ไม่มีทักษะการทำงาน ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเข้ามาช่วยฝึกสอน เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนผู้ประสบปัญหาจากโรคโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด

เห็นด้วยมั้ย ? นโยบายค่าเช่าห้องราคา 999 ต่อเดือน ช่วยคนตกงานจากโควิด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวต่อว่า ขณะนี้ โครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2) มีห้องว่างประมาณ 1,000 ห้อง โดยให้เช่าในราคาถูก เดือนละ 999 บาท สำหรับผู้เช่าต้องมีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือนต่อครอบครัว

ซึ่งเป็นหนึ่งในของขวัญปีใหม่ 2563 ของรัฐบาลที่มอบให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย สำหรับอุปสรรคของคนตกงานที่ไม่มีอาชีพ ทางกระทรวงแรงงานจะจัดหางานให้ตามความเหมาะสม ยืนยันว่าหากใครที่ไม่มีงานทำ เราจะมีงานรองรับ

เห็นด้วยมั้ย ? นโยบายค่าเช่าห้องราคา 999 ต่อเดือน ช่วยคนตกงานจากโควิด

โดยขณะนี้มีตำแหน่งงานที่สามารถรองรับได้กว่า 300 ตำแหน่ง และหากใครที่ยังไม่มีทักษะในการทำงาน จะมีการฝึกอาชีพและเบี้ยเลี้ยงให้จนกว่าจะมีงานทำ

ทั้งนี้สำหรับกลุ่มคนเปราะบางที่เป็นคนพิการ ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านห้องพักในโครงการฯ สำหรับช่วยเหลือคนพิการทางการได้ยิน 10 ครอบครัว ที่จะย้ายเข้ามาอยู่ภายในสัปดาห์หน้า

ที่มา: Workpointnews