กำหนดความเร็ว กรมทางหลวง เตรียมให้ใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ข่าว

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 รายงานว่า นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการกำหนดอัตราความเร็วถนน 4 ช่องจราจรขึ้นไป โดยให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ว่า เบื้องต้น จากการลงพื้นที่สำรวจการใช้ความเร็วบนถนนสายหลัก พบว่า ถนน 4 ช่องขึ้นไปกว่าร้อยละ 60 ใช้ความเร็วเกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เบื้องต้น กรมทางหลวงได้คัดเลือกเส้นทางนำร่องเป็นถนน ทล.หมายเลข 32 สายเอเชีย ช่วงบางปะอิน ถึง นครสวรรค์ ระยะทาง 150 กิโลเมตร เนื่องจากเป็นถนนที่มีเกาะกลางหลายรูปแบบ ทั้งแบบร่องกลาง แบบแบริเออร์ตลอดแนวเส้นทางแบ่งช่องจราจรชัดเจน และรถใช้ความเร็วค่อนข้างสูง เพราะกว่าร้อยละ 85 ของความเร็วรถเฉลี่ยทั้งหมดอยู่ที่ 110 ถึง 125 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยเฉพาะช่องจราจรขวาสุด

กำหนดความเร็ว กรมทางหลวง เตรียมให้ใช้ความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ปัจจุบันถนนเส้นทางดังกล่าวได้ปรับปรุงขยายเป็น 6 ช่อง ไป 3 ช่อง กลับ 3 ช่อง โดยใช้แบริเออร์แบ่งช่องชัดเจน โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก ช่วง 50 กิโลเมตร แรก จะดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2563 หลังจากนั้นระยะที่ 2 อีก 100 กิโลเมตร แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 64

ส่วนรูปแบบดำเนินการจะแบ่งการใช้ความเร็วเป็น 3 ระดับ คือ ช่องซ้ายสุด ไม่เกิน 80 กม.ต่อชม. ช่องกลางไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และ ช่องขวาไม่เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายสำหรับผู้ขับขี่ เดินรถได้อย่างสมดุลกัน และมีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็น

สำหรับการขยายผลนำร่องความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กับเส้นทางอื่น ๆ เช่น ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ถนนพหลโยธิน 2 ถนนมิตรภาพ 3 ถนนสุขุมวิท และ 4 ถนนเพชรเกษม ขณะนี้มอบหมายให้สำนักงานสำรวจและออกแบบ เขตทางหลวง และแขวงทางหลวงที่รับผิดชอบพื้นที่ สำรวจถนนเพื่อนำข้อมูลมาพยายามปรับปรุงบางจุดที่ทำได้ก่อน

และมีบางจุดที่ทำไม่ได้ เช่น ถนนสุขุมวิทมีหลายเส้นทาง โดยเฉพาะพื้นที่ จ.ระยอง ประชาชนต้องใช้พื้นที่สองข้างทางจำนวนมาก และถนนเพชรเกษมดังนั้นอาจต้องต้องปรับสภาพถนนก่อน ขณะที่เส้นทางสายพหลโยธินและถนนมิตรภาพต้องสำรวจและหาแนวดำเนินการต่อไป

ที่มา thaipbs

ขอบคุณ มุมข่าว