ส.ส.พรรคดัง เสนอแจกคูปอง คนจนทั่วประเทศ ประทังชีวิต ช่วงโควิด!

ข่าว

วันที่ 18 พ.ค. ทางด้าน นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่า…

ยังมีปัญหาที่พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อีกหลายกลุ่ม และมาตรการเยียวยาที่ออกมายังไม่สามารถครอบคลุมพี่น้องประชาชนที่มีฐานะยากจนได้หมดทุกคน

ส.ส.พรรคดัง เสนอแจกคูปอง คนจนทั่วประเทศ ประทังชีวิต ช่วงโควิด!

ยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่มีฐานะยากลำบาก ไม่สามารถเข้าถึงมาตรการการเยียวยาจากรัฐบาลได้ ซึ่งคนกลุ่มนี้ที่มีฐานะยากจนอยู่แล้ว

ก็จะยากจนขึ้นอีกไม่มีอาหารกิน อาจถึงขั้นอดตายได้ จึงขอเสนอให้รัฐบาลเข้ามาดูแลชีวิตความเป็นอยู่ ของพี่น้องประชาชนนอกเหนือจากมาตรการเยียวยาตามโครงการเราไม่ทิ้งกันแล้วโดยมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีอาหารกินในชีวิตประจำวันด้วย

ส.ส.พรรคดัง เสนอแจกคูปอง คนจนทั่วประเทศ ประทังชีวิต ช่วงโควิด!

นายเทพไท กล่าวว่า รัฐบาลสามารถดำเนินการได้ใน 3 รูปแบบคือ…

1. จัดตั้งโรงทานของรัฐบาล ตามจุดสำคัญกระจายไปทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีอาหารกิน ได้รับการบริการจากโรงทานของรัฐบาล ที่เปิดบริการฟรีทุกวัน

ส.ส.พรรคดัง เสนอแจกคูปอง คนจนทั่วประเทศ ประทังชีวิต ช่วงโควิด!

2. รัฐบาลสั่งการให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดถุงยังชีพเพื่อแจกจ่ายไปยังกลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศ ทั้งในสังคมเมือง

และคนในชนบทโดยใช้ระบบกลไก ขององค์กรปกครองท้องถิ่น หรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีข้อมูล และรู้ดีที่สุดว่ามีใครบ้าง หรือครอบครัวไหนบ้าง ที่สมควรจะได้รับการดูแลโดยการแจกถุงยังชีพให้บ้าง และ

3. รัฐบาลจัดทำคูปองอาหาร แจกจ่ายให้กับประชาชนผู้มีฐานะยากจน ทั่วประเทศ สามารถนำคูปองไปแลกกับอาหารตามร้านค้าต่างๆได้ และร้านค้าก็จะนำคูปองมาขึ้นเงินกับรัฐบาลต่อไป

ส.ส.พรรคดัง เสนอแจกคูปอง คนจนทั่วประเทศ ประทังชีวิต ช่วงโควิด!

“ทั้ง3รูปแบบนี้ ผมว่าแนวทางการแจกคูปองอาหารให้กับคนยากคนจน เป็นรูปแบบที่เหมาะสมที่สุด มีความสะดวก ไม่ยุ่งยาก และครอบคลุมคนยากจนได้มากที่สุด จะเป็นการง่ายสำหรับการบริหารจัดการของรัฐบาล ต่อพี่น้องประชาชนคนยากจน ตัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

ส.ส.พรรคดัง เสนอแจกคูปอง คนจนทั่วประเทศ ประทังชีวิต ช่วงโควิด!

และการรั่วไหลของเม็ดเงินงบประมาณ ถ้าเป็นการแจกเงินสดก็อาจจะมีการใช้เงินผิดประเภทได้ จึงขอสนับสนุนให้รัฐบาลเข้ามาดูแลเยียวยาประชาชนคนยากจน ที่ไม่ได้รับการเหลียวแล และถูกสังคมมองข้ามไป โดยการแจกจ่ายคูปองอาหารให้กับประชาชนอดอยาก ยากจน ได้มีอาหารกินประทังชีวิตในสถานการณ์เช่นนี้ด้วย” นายเทพไท กล่าว

ส.ส.พรรคดัง เสนอแจกคูปอง คนจนทั่วประเทศ ประทังชีวิต ช่วงโควิด!

ที่มา: Khaosod