รัฐฯ เตรียมช่วยเหลืออีกกลุ่มอาชีพ จ่ายรวดเดียว 15,000 ต่อคน

ข่าว

วันที่ 19 พ.ค. 2563 ทางด้าน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่ผ่านมา

ซึ่งมีการพิจารณางบประมาณในการช่วยเหลือกลุ่มกีฬาอาชีพ โดยหลังจากคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการช่วยเหลือเยียวยา

รัฐฯ เตรียมช่วยเหลืออีกกลุ่มอาชีพ จ่ายรวดเดียว 15,000 ต่อคน

กลุ่มกีฬาอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จาก 13 ชนิดกีฬา และผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ 5 กลุ่ม ได้แก่

1. นักกีฬาอาชีพ

2. บุคลากรกีฬาอาชีพ

3. สมาคมกีฬาอาชีพ

4. สโมสรกีฬาอาชีพ

5. ผู้จัดการแข่งขัน

รัฐฯ เตรียมช่วยเหลืออีกกลุ่มอาชีพ จ่ายรวดเดียว 15,000 ต่อคน

ซึ่งได้ส่งรายชื่อนักกีฬาและบุคคลากรกีฬาอาชีพที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตาม พ.ร.บ.กีฬาอาชีพ ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบสิทธ์ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้ความช่วยเหลือเยียวยากลุ่มกีฬาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 182,200,000 บาท โดยอนุมัติปรับแผนงบประมาณที่กองทุนสนับสนุนมาก่อนหน้านั้น จำนวน 75,592,584 บาท

และเห็นชอบเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ อีกจำนวน 106,607,416 บาทต่อไป โดยจะช่วยเหลือสมาคมหรือสโมสรละไม่เกิน 500,000 บาท

รัฐฯ เตรียมช่วยเหลืออีกกลุ่มอาชีพ จ่ายรวดเดียว 15,000 ต่อคน

ซึ่งมีจำนวนประมาณ 110 สโมสร รวมเป็นเงิน 55 ล้านบาท และในส่วนของนักกีฬาจะได้รับคนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยจะเริ่มจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนทั้งหมด คาดว่าจะจ่ายครั้งเดียวรวมของทั้ง 3 เดือนเลย เป็นเงิน 15,000 บาท/คน

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 3/2563 ยังพิจารณาอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือเยียวยาบุคคลในวงการกีฬามวยที่ขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ทั้ง 7 กลุ่ม ได้แก่

รัฐฯ เตรียมช่วยเหลืออีกกลุ่มอาชีพ จ่ายรวดเดียว 15,000 ต่อคน

1. นักมวย อายุ 15-17 ปี และนักมวย 18 ปีขึ้นไป 2. ผู้ฝึกสอน 3. ผู้ตัดสิน 4. หัวหน้าค่ายมวย 5. ผู้จัดการนักมวย 6. ผู้จัดรายการแข่งขัน และ 7. นายสนามมวย ที่ประชุมอนุมัติกรอบวงเงินทั้งสิ้น จำนวน 79,150,000 บาท

โดยอนุมัติปรับแผนงบประมาณจำนวน 25,642,000 บาท และเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ อีกจำนวน 53,508,000 บาท ต่อไป ซึ่งในการเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามคุณสมบัติที่ระเบียบให้ความช่วยเหลือกำหนด

อย่างไรก็ตาม จะทำการเยียวยาให้เร็วที่สุด เมื่อได้รับเงินจากกองทุนฯมา ทางการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จะให้การเยียวยารวมครั้งเดียวเป็นเวลา 3 เดือน ถ้าหากยังไม่ได้รับการเยียวยาตั้งแต่ต้น ก็จะได้รับเงิน 15,000 บาท ทีเดียวลักษณะเดียวกับกีฬาอาชีพ.

รัฐฯ เตรียมช่วยเหลืออีกกลุ่มอาชีพ จ่ายรวดเดียว 15,000 ต่อคน

ที่มา: Thairath