ออมสิน เผยคนยื่นกู้ฉุกเฉิน 3 แสนคนหาย เตือนรีบติดต่อธนาคารรักษาสิทธิ์ด่วน

ข่าว

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเปิดลงทะเบียน กู้ออมสิน ซึ่งเป็นสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฝ่าวิกฤตโควิด 19

สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ วงเงิน 10,000 บาท และผู้ที่มีรายได้ประจำ วงเงิน 50,000 บาท ซึ่งทางธนาคารได้ทยอยส่งข้อความ (SMS) กำหนดวัน-เวลา ให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อธนาคารแล้ว 1.33 ล้านราย

ออมสิน เผยคนยื่นกู้ฉุกเฉิน 3 แสนคนหาย เตือนรีบติดต่อธนาคารรักษาสิทธิ์ด่วน

ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤษภาคม มีผู้ที่เข้ามาติดต่อธนาคารตามนัดและได้รับการอนุมัติไปแล้ว 130,000 ราย และอยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติ 160,000 ราย แต่ยังมีอีกกว่า 300,000 ราย ที่ยังไม่มาติดต่อแสดงตนและยื่นเอกสารตามที่ธนาคารได้ส่ง SMS นัดหมาย

ซึ่งคิดเป็น 23% ของจำนวนผู้ที่ได้รับ SMS ทั้งหมด จึงขอให้ผู้ที่ได้รับ SMS รีบติดต่อธนาคารเพื่อรักษาสิทธิการกู้ของท่าน

ออมสิน เผยคนยื่นกู้ฉุกเฉิน 3 แสนคนหาย เตือนรีบติดต่อธนาคารรักษาสิทธิ์ด่วน

โดยจากการสอบถามปัญหาที่ทำให้ผู้ลงทะเบียนยื่นเอกสารและทำสัญญาน้อยกว่าจำนวนที่นัดหมายไปนั้น มีหลายสาเหตุ เช่น

– อยู่ระหว่างเตรียมเอกสาร

– ลูกค้าไม่สะดวกวัน-เวลาที่แจ้งนัดหมาย

– มีการแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้อง

– ใช้หมายเลขโทรศัพท์ร่วมกับบุคคลอื่น จึงไม่เห็นข้อความแจ้งนัดหมาย

– บางส่วนก็เข้าใจผิด คิดว่าเป็นเงินให้เปล่าจึงยกเลิกกู้ไป

ออมสิน เผยคนยื่นกู้ฉุกเฉิน 3 แสนคนหาย เตือนรีบติดต่อธนาคารรักษาสิทธิ์ด่วน

ดังนั้น ธนาคารจึงขอแจ้งผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อช่วงวันที่ 15-19 เมษายน 2563 ให้ตรวจสอบข้อความในโทรศัพท์ หากได้รับให้รีบเตรียมเอกสารและไปติดต่อสาขาที่นัดหมาย

ออมสิน เผยคนยื่นกู้ฉุกเฉิน 3 แสนคนหาย เตือนรีบติดต่อธนาคารรักษาสิทธิ์ด่วน

อย่างไรก็ตาม ยอดผู้ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 2.3 ล้านราย (18 พฤษภาคม) แบ่งเป็นสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระ 1.77 ล้านราย และ สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ 627,000 ราย

ออมสิน เผยคนยื่นกู้ฉุกเฉิน 3 แสนคนหาย เตือนรีบติดต่อธนาคารรักษาสิทธิ์ด่วน

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสิน โทร. 1115 หรือตามสื่อประชาสัมพันธ์ www.gsb.or.th, เฟซบุ๊ก GSB Society และ Line : GSB Society

ออมสิน เผยคนยื่นกู้ฉุกเฉิน 3 แสนคนหาย เตือนรีบติดต่อธนาคารรักษาสิทธิ์ด่วน

ธนาคารออมสิน

ออมสิน เผยคนยื่นกู้ฉุกเฉิน 3 แสนคนหาย เตือนรีบติดต่อธนาคารรักษาสิทธิ์ด่วน

ที่มา: GSB, GSB Society