ข่าวดี มอเตอร์เวย์ เปิดใช้ฟรี 3 เดือน เช็กเส้นทางด่วนเลย

ข่าว

จากกรณี กรมทางหลวง จะเปิดทดลองให้ใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 สายกรุงเทพฯ-บ้านฉาง ส่วนต่อขยายช่วงพัทยา-มาบตาพุด ฟรี โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเพิ่ม

ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 63 จากนั้นจึงจะเรียกเก็บในอัตราใหม่ (ช่วงพัทยา – มาบตาพุด) ในช่วงเดือนกันยายนเป็นต้นไป

ข่าวดี มอเตอร์เวย์ เปิดใช้ฟรี 3 เดือน เช็กเส้นทางด่วนเลย

สำหรับเส้นทางดังกล่าวนั้น ประกอบด้วย ด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง 3 ด่าน ได้แก่ ด่านห้วยใหญ่ ด่านเขาชีโอน และด่านอู่ตะเภา มีระยะทางรวม 32 กิโลเมตร

สำหรับการเปิดทดลองให้บริการในครั้งนี้ “จะเปิดให้เข้า–ออกเฉพาะจุดปลายทางบริเวณด่านอู่ตะเภา” โดยกรมทางหลวงจะไม่มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเพิ่ม

ข่าวดี มอเตอร์เวย์ เปิดใช้ฟรี 3 เดือน เช็กเส้นทางด่วนเลย

ตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้เดินทางมาจากกรุงเทพฯ เพื่อไปอู่ตะเภา ให้คืนบัตรที่ด่านอู่ตะเภา แต่ชำระค่าผ่านทางในอัตราสูงสุดที่ด่านโป่งเท่านั้น

ข่าวดี มอเตอร์เวย์ เปิดใช้ฟรี 3 เดือน เช็กเส้นทางด่วนเลย

โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทาง รถยนต์ 4 ล้อ 25-100 บาท, รถยนต์ 6 ล้อ 45-160 บาท และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อขึ้นไป 60-235 บาท ซึ่งเป็นจำนวนค่าธรรมเนียมผ่านทางเท่าเดิมที่เคยจ่าย (โป่ง-อู่ตะเภา และ พัทยา-อู่ตะเภา อัตราค่าธรรมเนียมผ่านทาง 0 บาท ทุกประเภท)

ข่าวดี มอเตอร์เวย์ เปิดใช้ฟรี 3 เดือน เช็กเส้นทางด่วนเลย

ทั้งนี้ เมื่อเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายหลังการทดลองใช้แล้ว จึงจะจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเพิ่มเติมสำหรับช่วงใหม่ โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางตลอดเส้นทาง รถยนต์ 4 ล้อ 25-130 บาท, รถยนต์ 6 ล้อ 45-210 บาท และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อขึ้นไป 60-305 บาท ตามลำดับ

ข่าวดี มอเตอร์เวย์ เปิดใช้ฟรี 3 เดือน เช็กเส้นทางด่วนเลย

ที่มา: กระทรวงคมนาคม