ครูตชด. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เห็นกำลังช่วยพ่อแม่ไถนา เลยอาสาช่วยอีกแรง

โซเชียล

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่ได้รับเสียงชื่นชมจำนวนมาก เมื่อเฟซบุ๊กเพจ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล บ้านเหมืองทอง ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอคณะ ครูตชด.

นำโดย ร.ต.อ.อาทิตย์ บุญเทพ ครูใหญ่เดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาที่บ้านซำไฮ ต.เชียงกลม อ.ปากชม เพื่อแนะนำการเรียนการสอนในช่วงปิดเรียน

ครูตชด. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เห็นกำลังช่วยพ่อแม่ไถนา เลยอาสาช่วยอีกแรง

ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตรวจวัดไข้ ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง แนะนำการทำบัญชีครัวเรือน

ครูตชด. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เห็นกำลังช่วยพ่อแม่ไถนา เลยอาสาช่วยอีกแรง

ซึ่งบ้านของนักเรียนตั้งอยู่ในหุบเขากลางสวนยางพาราเส้นทางเข้า-ออกลำบากระยะทางกว่า 5 กิโลเมตรต้องใช้รถอีแต็กหรือรถเกษตรของชาวบ้านสะดวกที่สุด

ครูตชด. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เห็นกำลังช่วยพ่อแม่ไถนา เลยอาสาช่วยอีกแรง

โดยมีครู ตชด.เป็นคนขับเองบางช่วงติดหล่มโคลนต้องช่วยกันเข็นเด็กนักเรียนที่ออกมารับครูก็ต้องมาช่วยกัน

ครูตชด. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เห็นกำลังช่วยพ่อแม่ไถนา เลยอาสาช่วยอีกแรง

ก่อนถึงหมู่บ้านก็พบว่านักเรียนช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองเลี้ยงวัวและไถนา ครูตชด.ก็ได้พากันลงไปช่วยลูกศิษย์ไถนาแบ่งเบาภาระผู้ปกครองที่อายุมากแล้ว

ครูตชด. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เห็นกำลังช่วยพ่อแม่ไถนา เลยอาสาช่วยอีกแรง

ซึ่งหลังจากคลิปเรื่องราวนี้เผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างความประทับใจ ชื่นชมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิลที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจออกไปเยี่ยมนักเรียน

ครูตชด. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เห็นกำลังช่วยพ่อแม่ไถนา เลยอาสาช่วยอีกแรง

แม้เส้นทางจะยากลำบากเพียงใดและช่วยเหลือชาวบ้านด้วยความจริงใจ

ครูตชด. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เห็นกำลังช่วยพ่อแม่ไถนา เลยอาสาช่วยอีกแรง

ชมคลิป

ชมคลิป 2

ที่มา: โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์ พาเบิล