น้ำทะเลลดต่ำสุดในรอบปี พบปะการัง-สัตว์ทะเลโผล่พ้นน้ำ

โซเชียล

เป็นอีกหนึ่ง ปรากฏการณ์น้ำทะเลลดต่ำ จนปะการังโผล่ที่เกาะทะลุ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในช่วงวันที่พระจันทร์ค่อนข้างเต็มดวง น้ำทะเลจะขึ้น-ลงมาก หรือเรียกว่าน้ำเกิด

ในช่วงวันที่ค่อนข้างพระจันทร์เต็มดวง น้ำทะเลจะขึ้นลงมากหรือเรียกว่าน้ำเกิด วันที่เป็นวันแรม 2 ค่ำ เดือน 7 เป็นวันแรกในรอบปีนี้

น้ำทะเลลดต่ำสุดในรอบปี พบปะการัง-สัตว์ทะเลโผล่พ้นน้ำ

ที่น้ำทะเลลดต่ำกว่าปกติจนเห็นแนวปะการังโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำเป็นบริเวณกว้าง โดยปะการังที่พบจะมีปะการังโขด ปะการังสมอง ดอกไม้ทะเล หอยมือเสือ

น้ำทะเลลดต่ำสุดในรอบปี พบปะการัง-สัตว์ทะเลโผล่พ้นน้ำ

เกิดขึ้น ในวันที่ 7 มิถุนายน ตั้งแต่เวลาประมาณ 10.30 น. ถึงเวลา 12.30 น. โดยยังไม่พบการฟอกขาวของปะการังแต่อย่างใด

น้ำทะเลลดต่ำสุดในรอบปี พบปะการัง-สัตว์ทะเลโผล่พ้นน้ำ

ทั้งนี้ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทุกปีในช่วง4-5ปีที่ผ่านมา ในช่วงเดือนมิถุนายน ทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯจะมีก ารเฝ้าสังเกตแนวปะการัง หากพบเกิดความผิดปกติจะได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

น้ำทะเลลดต่ำสุดในรอบปี พบปะการัง-สัตว์ทะเลโผล่พ้นน้ำ

ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทุกปีในช่วง4-5ปีที่ผ่านมา

น้ำทะเลลดต่ำสุดในรอบปี พบปะการัง-สัตว์ทะเลโผล่พ้นน้ำ

ในช่วงเดือนมิถุนายน​

น้ำทะเลลดต่ำสุดในรอบปี พบปะการัง-สัตว์ทะเลโผล่พ้นน้ำ

ชัดมากๆ

น้ำทะเลลดต่ำสุดในรอบปี พบปะการัง-สัตว์ทะเลโผล่พ้นน้ำ

สวยงามอีกหนึ่งมุมของทะเล ปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทุกปีในช่วง4-5ปีที่ผ่านมา และเกิดในช่วงเดือนมิถุนายน น้ำทะเลจะขึ้นลงมากหรือเรียกว่าน้ำเกิด เห็นจากภาพถ่ายแล้วอยาดจะไปเห็นของจรองเลยทีเดียวจ้า

น้ำทะเลลดต่ำสุดในรอบปี พบปะการัง-สัตว์ทะเลโผล่พ้นน้ำ

ที่มา: มูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากร ทะเลสยาม